B-aha

Balogh Csaba
Az univerzum kapcsolási rajza
Híd projekt
Az élet modellje


Mit kutat a B-aha?

A kiszámítható lelki és szellemi törvényeket

Átmenet és összhang - vallás és tudomány között

Boldogság

Örök dilemma

A boldogság minden ember célja. Sok út kínálja fel magát, melyek között vannak a kikényszerített boldogságok, mint a vásárlás, drog, alkohol, szex, és hasonlók, valamint a természetes függőségek, mint a barátság, szeretet, szerelem, vallás, tudás és hasonlók. Azt tudjuk, hogy a drog és alkohol vonal lerombolja az emberi jellemet, ugyanakkor a szeretet, szerelem, boldogság megélése pedig vagy jön, vagy nem.

Mit csinálunk rosszul? 

Hol a logika mindebben?

Hogyan működik a világ?

Miért ilyen nehéz az élet?

Ha nem kikényszerítve, akkor hogyan ér el a minket a boldogság?

Miért érezzük elkülönült tudatnak magunkat a többi embertől? 

Van célja az életnek?

Van célja az életemnek?

A B-aha szellemi-filozófiai irányzat szerint a világunk úgy épül fel, mint egy számítógép, van hardver és szoftver része is. Így van működési elve és célja, ami megismerhető.

A B-aha szó, mozaikszó,

egy kicsit a felcsodálkozást is szimbolizálja, de valójában az alábbi elnevezések kezdőbetűi: 

Balogh Csaba vagyok, egyszerű átlagember, aki késztetést érez kutatni ezt a 

    területet. 
Az élet modellje, megpróbálja egészben láttatni az élet és a tudat különböző 

    szintjeit. 
Híd projekt, hidat kíván építeni a vallás és tudomány közötti látszólagos szakadékra 
Az univerzum kapcsolási rajza igyekszik sematikusan ábrázolni az emberek és    

   univerzális energiák kapcsolatát

Miért és mióta keresem?

Több mint két évtizede hajt a késztetés, hogy megértsem az univerzum működését. 
A keresés ösvényén eljutottam a bahá'i vallásig (éppen a feleségem révén), amely nem kevesebbet irt a zászlajára, mint az egész világ új életre keltését és annak egységét.
Ehhez a világközösséghez való csatlakozásom, még mindig nem tette teljessé az örömömet, mert továbbra is azt látom, hogy hatalmas a szakadék

ember és ember,

ember és vallás,

vallás és tudomány között.


Ez a weboldal erre a szakadékra igyekszik hidat építeni


"A vallás és a tudomány az a két szárny, amelyekkel az ember értelme felszárnyalhat a magaslatokba, melyekkel az ember lelke fejlődhet. Lehetetlen csupán egyetlen szárnnyal repülni! Ha egy ember netán egyedül a vallás szárnyával próbálna repülni, hamarosan a babona ingoványába zuhanna, másrészről pedig, ha kizárólag a tudomány szárnyával próbálkozna, úgyszintén nem fejlődne, hanem a materializmus reménytelen mocsarába süllyedne."                                                                                                       'Abdu'l-Bahá

Gyakorlati megközelítés

Én sokkal inkább képviselem a jelenségek gyakorlati megközelítését, mint az egzakt tudományosét.

Sem matematikai képletekkel, sem pontos kísérletekkel nem tudom alátámasztani az elméletemet, azonban ez nem azt jelenti, hogy nálamnál sokkal rátermettebbek sem tudnák ezt megtenni. 

A kép csak illusztráció - Ő Marika. A feleségem.
A kép csak illusztráció - Ő Marika. A feleségem.

Nagyszüleim egyszerű földműves emberek voltak, akik mérhetetlenül sokat tudtak a növénytermesztésről és az állattenyésztésről, úgy, hogy soha iskolában nem tanulták azt. Ha pedig beszéltek róla, nem kellett, hogy képletekkel támasszák alá elmondásuk igazát. 

Az évek során megfigyeltem, hogy be tudunk vonzani élethelyzeteket pusztán gondolataink által. Így közvetlen környezetünk formálása mindig valamilyen döntések sorozatának eredménye. Beleástam magam a témába, könyveket olvastam erről, véleményeket, előadásokat hallgattam meg, majd egy kényszerítő erő kezdett el hajtani afelé, hogy kidolgozzak néhány megközelítési módot, amelyekkel ezek a döntések racionálisan megmagyarázhatnak eddig fel nem tárt területeket.

Tudományosan fel nem tárt területek

  • Hogyan hoztak el korábbi döntéseink, jelenlegi élethelyzetünkbe?
  • Hogyan hatottak és hatnak a környezetemben élők döntései az én életemre?
  • Minden mindennel összefügg, így a világon bárhol bekövetkező döntés befolyásolhatja az én jövőmet is. (Pillangó hatás)
  • Miért teljesül az egyik kívánságunk, míg a másik nem?
  • Mi a kívánságaink hatásmechanizmusa?
  • Az érzelmek megmagyarázhatatlan véletlenszerűséggel törnek elő bennünk. Vagy talán mégis van logika bennük?
  • Hogy nézhet ki a szerelem áramköre?

A további oldalakon ezekbe is be lehet pillantani.

Figyelem! Elvontságveszély! Csak erős idegzetűeknek! :-)

A B-aha 5 fő megközelítési szinten igyekszik átadni az ábrázolhatatlant

Meg vagyok győződve arról, hogy ha megértjük a világunk működési elvét, akkor könnyen megtanulhatjuk használni is. Ráébredhetünk, hogy van átmenet és összhang vallás és tudomány között, mellékhatásként pedig elérhetjük a boldogságot is - Földgolyó szinten.