Negyedik megközelítés - Döntéspontok

Az emberek döntéspontjai alkotják közvetlen környezetünket

Miről volt szó a 3. megközelítésben?

 • Az Univerzális Teremtő Energia megjeleníti, létrehozza a világegyetem bármely pontján azt a parancsot, amit kapott.
 • Ez a parancs lehet az elsődleges, Primer Program, avagy a másodlagos Szekunder Program.
 • A Primer Program folyamatosan és megszakítás nélkül fut, míg a Szekunder Program csak akkor, ha az emberi Szabad Akarat belenyúl, módosítja, átteremti azt.
 • Ha a Szabad Akarat úgy dönt, hogy változtat, akkor a Teremtő Képzelet fogja formába önteni a vágyat.
 • Elképzelés illetve az abból következő beteljesülés minőségét és hatásait is igyekeztünk ábrázolni.

Miről lesz szó ebben a megközelítésben?

 • Megvizsgáljuk, hogy döntéseink hogyan befolyásolják saját jövőnket.
 • Azt is megvizsgáljuk, hogy döntéseink hogyan befolyásolják mások és környezetünk jövőjét.
 • Továbbá megnézzük, hogy a különböző akaratok miként írják felül egymás programját.
 • Rápillantunk arra, hogy mindezen akaratok és döntések mennyire szolgálják azt a célt, amiért a világ létrejött.
 • Megnézzük az egyezéseket az ember hiány alapú szükségletei, az önmegvalósításra való késztetés és az Isteni Terv között.

Milyen döntéseket hozunk? 

Az emberi Szabad Akarat megkapta a hozzáférést a világ operációs rendszeréhez az Univerzális Teremtő Energia használatához. Átalakíthatja, formálhatja környezetét tudatosan és számos olyan dologgal, amiről még nincs is tudomása.

Döntéseket hozunk nap mint nap. A döntésünk után már soha nem lesz ugyanolyan a világ.

Sem életünk kapcsolati mikrovilága, sem bolygónk makrovilága, sem a jövőben majd a Naprendszerünk világa, amikor az ember bátrabban kimerészkedik oda.

Mindenki jól akarja érezni magát a bőrében, s döntéseinket legtöbbször ennek fényében hozzuk.

Pedig sokféle döntés létezik.

Ebben a megközelítésben erről az oldaláról vizsgáljuk meg a teremtés, bevonzás témakörét.

Mikor teljesül a kérés?


Az egyik kérés teljesül, a másik pedig nem. Van ebben valami logika egyáltalán?
Látszólag nincs, pedig meglehet, hogy csak ebből szemszögből, ahol élem az életemet, nem látom az összefüggést?
Ez a 4. megközelítés főként ezt a kérdést járja körül úgy, hogy eddig nem használatos nézőpontból tekintünk életünk eseményeire.

Mi volt a megelőző gondolat, amely miatt a bolygónk ma egy nagy forrongás és elégedetlenség színhelye lett? 

Biztos így akarunk boldogok lenni ?
Biztos így akarunk boldogok lenni ?

Az elképzelések nagyon kuszák voltak, ezért amiket bevonzott magának az emberiség, az nem az Isteni Akarat  jóváhagyásával történt, hanem a Szabad Akarat törvénye értelmében. Sajnos ez eleddig főként az emberi önzést és tudatlanságot tükrözte, nem pedig a tudatos kollektív teremtést és előrelátást.

Példának használjuk ismét a SimCity nevű számítógépes városépítő játékprogramot 


A program kiválóan van megírva, tartalmaz mindenféle lehetőséget, amit le lehet játszani.

Ritka rosszul is megépíthetem a városomat, sőt csapást is mérhetek rá. Azaz dönthetek rosszul.

Meteorzáport zúdítok a városra
Meteorzáport zúdítok a városra

Ám ebbe beleunva és bölcsebbé válva, tehetem mindezt logikusan, a harmonikus városműködéshez a legmegfelelőbb döntéseket meghozva. Ekkor a városom szép és virágzó lesz. Csak rajtam áll. 

Békés, harmonikus városom van
Békés, harmonikus városom van

A gép /avagy a valóságban az Élet/ mindig ajánl döntéspontokat, ahogy a vasúti váltók is állíthatók az

egyenestől eltérő irányba illetve irányokba.

Hasznos ha tudom, hogy lelki utamon merre tartok
Hasznos ha tudom, hogy lelki utamon merre tartok

Dönthetek Isten felé mutató döntést meghozva, vagy Istentől eltávolodó döntést meghozva.

A Primer Programot tehát döntéseim befolyásolják és befolyásolja mindenki tudatosan vagy tudat alatt, mely ezek után Szekunder Programmá módosul.

Dönthetek a magasztos, mennyei irányába, vagy az ösztönös, a világiasság irányába
Dönthetek a magasztos, mennyei irányába, vagy az ösztönös, a világiasság irányába

Minden megpróbáltatás azért éri az embert, hogy az arra adott válaszával csiszolja lelkének tükrét.

A döntések természete 

A döntések típusa attól függ, hogy haladok e velük afelé a cél felé, amire a világ meg lett írva 

Isten felé mutató döntés

Döntéseim az önzetlenség, megbocsátás, nagylelkűség, segítőkészség, könyörület és mások szolgálatának irányába mennek el.

Az Isteni Terv szempontjából semleges döntés 

Nem rombolja, de nem is építi az Isteni Tervet, nem oszt - nem szoroz.

Például, kiflit veszek a reggelimhez vagy zsömlét.

Istentől távolodó döntés 


 Viselkedésemmel, szokásaimmal vagy túlzott anyagiasságommal ellenérzést keltek barátaimban ismerőseimben, családtagjaimban. Rövidtávon ez csak egy kis csetepatéhoz, szóváltáshoz vezethet, de hosszú távon megbontja az egységet, a nyugalmat, a harmóniát, ami az Isteni Zenemű felcsendülését erősen késlelteti.. 

Ezen az ábrán a pontok maguk a döntéspontok. Akár lefelé tartok az Isteni úttól, akár felfelé, az mindvégig távolságot jelent, amíg nem találok rá arra a középútra, ami egyértelműen Isten felé visz. 

A Váltók a különböző élethelyzetekben is megjelennek döntéskényszer esetén, és éppígy az egyéni teremtéseink, bevonzásaink során is.

Az IDEA szintén Váltó kapcsoló, hiszen elképzelhetek előremutató terveket éppúgy, mint rombolóakat. Az izzítás (Fűtöttség Mértéke) pedig maga a Váltó megfelelő irányba állítása.

Ha valaki az Isteni Terv  felé akar haladni, csak IDEA + T döntések igyekszik hozni. Azaz a magasztos célok irányába.

Akit pedig ez nem érdekel, az az egyéni vágyak irányába dönt. Az IDEA + E sajnos a legtöbb esetben TERM -T-t fog eredményezni, ugyanis a túlzottan öncélú bevonzások nemigen tudnak a társadalom hasznára válni.

Következzen egy egyszerű kérdés:

Miért lett megalkotva a világ nevű program?

Isteni Zenemű 

Az a vízió, hogy az emberiség egységben, békében és boldogan él egymással az Isteni Törvények szerint, sok helyütt fellelhető a próféciákban, szentiratokban.

"Az, mi méltó az emberhez, az olyan korlátoknak való alávetés, melyek megóvják őt önnön tudatlanságától, és megvédik a bajkeverők károkozásától."

"Az igazi szabadság abban áll, hogy az ember aláveti magát törvényeimnek, bármily kevéssé is tudjátok ezt. Ha az emberek betartanák, mit nékik a Kinyilatkoztatás Mennyországából aláküldtünk, bizonyosan tökéletes szabadságra jutnának. Boldog, ki meglátja Isten Célját mindenben, mit Akaratának Mennyországából Ő kinyilatkoztatott, mely Akarat áthat minden teremtett dolgot." 

                                                                                                                                            Bahá'u'lláh 

A tökéletes társadalmat Isten már ebben a pillanatban megvalósíthatná, azonban Ő nekünk adta a lehetőségét annak, hogy ezt a jövőt bevonzzuk és felépítsük. Nem kevés akaraterőt mozgósítva ezáltal.
Ha valaki szeret puzzle-t kirakni, mit szólna, ha eleve kirakva kapná meg? Mire felépítjük ezt a jövőt - ami nem a mi életünkben fog elkészülni - tutira megtanul mindenki teremteni és együttműködni másokkal. Mert úgy sokkal könnyebb J
Az Isteni Zeneműben harmónia uralkodik és rend van.
Rend van a bolygón, összhangban élnek egymással a népek és nemzetek.
Van közös nyelv és mindenki tiszteli a másik kultúráját és gondolkodásbéli különbözőségeit. A Föld tiszta, rendezett és egészséges.
Ha megpróbáltatás lép fel pl. klímaváltozás, akkor mindenki hozzáteszi a magáét ahhoz, hogy megnyugtató megoldás születhessen.

Berúgtam - hozzájárulok a Nagy Tervhez? 

Példa

Úgy döntök, hogy alaposan felöntök a garatra. Váltómat beállítottam a berúgás irányába. Aztán jól el is képzelem, hogy mely kocsmákat fogom sorra járni, tehát már az IDEÁ-m is megvan. Miután ez megvalósult, az eredmény Termina TERM + E lesz (pozitív egyéni beteljesülés), mert sikerült alaposan lebontanom az agysejtjeimet egy alapos lerészegedéssel. Lelki szellemi erkölcsi előrehaladást tudok így átadni a társadalomnak? Hozzájárultam az Isteni Zeneműhöz melyben egy egységes és rendezett jövőben éli életét minden ember? Nem járultam hozzá, ezért az én IDEA + E-m (pozitív egyéni beteljesülés), gyönyörű TERM - T (a társadalom számára negatív beteljesülés) lesz.

Ami az egyénnek "+E", az sokszor a társadalomnak "-T"

Megjegyzés

Azért itt meg kell jegyezni, hogy a folyamatos döntéssorozatok mintája lesz az igazán mérvadó, nem egy-egy Terminálás (sikeres bevonzás). Hiszen kell, hogy néha én is legyek önző, nekem is vannak testi, biológiai szükségleteim, vágyom arra, hogy fedél legyen a fejem fölött, én is szeretnék akár pihenni, lazítani.

Amíg ez nem egy lesorvasztó tendencia, addig bizakodhatunk, hogy ezzel még nem ártunk a világnak.
Amíg ez nem egy lesorvasztó tendencia, addig bizakodhatunk, hogy ezzel még nem ártunk a világnak.

Magasabb energiabefektetés 

Az IDEA +T (a társadalomra nézve pozitív elképzelés) az Isteni Terv felé magasabb energia befektetéssel jár, ezért nehezebb. Akaraterő és kitartás kell hozzá, hogy többé váljunk lelki, erkölcsi és szellemi szinten egyaránt. Hosszútávon harmóniához és rendhez kell, hogy vezessen.

Az IDEA-E (még az egyén számára is negatív elképzelés) a rendezettség ellentéte, a káosz és anarchia.

Ifjú koromban egy szerencsétlen ember voltam. Ezt hoztam magammal mint családi cuccost. Vézna kissrác, aki nem jött be a csajoknak, szürke jelentéktelen és esetlen. (Mindenben most sem változtam). Egyes sorshelyzetekben elképzeltem annak végkimenetelét. Átforgattam magamban egy szerelem forgatókönyvét is arra nézve, hogy hogyan hagy majd el az a lány, akivel tulajdonképpen soha nem is jártam, de szinte mintha. Hát még ebben is peches voltam, mert természetesen nem úgy hagyott el, hanem a 2916.verzió szerint, amit éppen nem gondoltam végig.

A magam köré bevonzott világ az IDEA - E (lehangoló gondolatokból) egy TERM - E (rosszul sikerült minden) megvalósulást hozott. Ez letörtséget, életuntságot, idegeskedést és ateizmust jelentett akkoriban. Amit jól meg tudtam teremteni, az a jó hangulatú házibulik, haverok, diszkóhétvégék voltak, fokozott alkohol bevitel mellett.

Kérdés magamhoz

Hogyan hatottak ezek az IDEÁk (bevonzások) szűkebb és tágabb lakókörnyezetemre? Milyen építő jelleg volt abban, hogy a szomszédok nem tudtak pihenni hétvégén a péntek délutántól kezdődő és vasárnap estig tartó házibulitól? Pedig rendkívül büszke voltam arra, hogy az akkori kor és a szűkös lehetőségek kihívásai ellenére milyen kiváló hangminőséget tudtam elővarázsolni a haverokkal 3 db Cleopátra rádiós erősítővel és 12 db Orion és Videoton hangfallal (köztük 6 db korának csúcsának számító HS 500-as hangdobozzal).

Válasz nemcsak magamnak

Következetlen lennék önmagamhoz, ha megfeledkeznék arról a tényről, hogy minden ember végig kell, hogy menjen egy tudatfejlődésen, amikor tudatosabb döntésekre lesz képes és rájön, hogy saját maga felelős a saját lelki fejlődéséért. Sem a családja sem a munkahelye sem a társadalom nem hibáztatható azért, ha valaki feladja a küzdelmet és nem tesz erőfeszítést azért, hogy a lelke nemesedjék.


Analógia a tengeri zsákállattal

Sajnos ezt a fejlődési ívet nem minden embertársuk futja be, s ha ez a megtorpanás nem betegség miatt következik be, akkor bizony csak saját magát okolhatja az egyén. Daniel Wolpert a mozgás megszűnésével kapcsolatban hozza fel a tengeri zsákállat példáját, de számomra ezen felül még a tudatfejlődés és a lelki értékekkel való feltöltekezés hiányára is jó példa. 

Daniel Wolpert

"...ott vannak a földünkön élő fák és füvek agy nélkül,de az összekötőkapocsként szolgáló bizonyíték inkább ez az állat itt --a szerény tengeri zsákállat. Kezdetleges állat, van idegrendszere,úszkál körbe az óceánban fiatalkorában.És élete egy bizonyos pontján megtelepszik egy sziklán. És az első dolog, amit ott azon a sziklán tesz, amit többé nem hagy el, hogy felemészti saját agyát és idegrendszerét - étel gyanánt. Magyarul, amint nem kell többé mozognunk, azt a luxust sem engedhetjük meg többé, hogy agyunk legyen!"

teljes előadás: https://www.ted.com/talks/daniel_wolpert_the_real_reason_for_brains/transcript?language=hu

Ha megszűnik az a mozgás, ami által lelki erkölcsi értelemben magasabb szintre akarunk emelkedni az életünk során, akkor a monoton hétköznapok és a közöny bedarálhat minket egy olyan tudatállapotba, ahol már nincs igazán szükség az agyunkra. Végletes esetben megfigyelhető ez olyan embertársainknál is, akik megadták magukat, nem akarnak küzdeni tovább, és akár hajléktalanként isszák el maradék agysejtjüket, vagy már egészen fiatalon olyan szerekhez nyúlnak, ami a könnyebb út lejtőjét kínálja fel számukra.

Természetesen itt is sokféle szint különböztethető meg, amit az ötödik megközelítésben fogunk körüljárni.

Hogyan működnek a döntéseink? 

Amikor az emberben, feltűnik egy kép, vízió, bevillanás, akkor azzal együtt azonnal megjelenik a Váltó kapcsoló is. Ha a látott kép vonzó, akkor abba belekapaszkodunk, s onnét az meg akar valósulni. Önálló élete lesz. Ha pedig sokat gondolkodom rajta, akkor még fűtöm is, tehát még jobb eséllyel válik belőle Termina egy bizonyos idő múlva.

A váltóimat tehát beállítottam, azok mindvégig úgy állnak, hogy az eredeti elképzelésem valósulhasson meg.

Akkor is, ha megszűnt a fűtöttség, azaz már

 • nem gondolok rá,
 • nem érdekel,
 • elfelejtettem.
A váltóimat beállítottam(döntéseimet meghoztam), azok mindvégig úgy állnak, hogy az eredeti elképzelésem valósulhasson meg.
A váltóimat beállítottam(döntéseimet meghoztam), azok mindvégig úgy állnak, hogy az eredeti elképzelésem valósulhasson meg.

Elképzelt vágyam vonata megy, halad, a váltók pedig úgy állnak, hogy én eljuthassak északra, hiszen azt én régebben így döntöttem el.


De... Még mindig oda akarok én menni?  

Eldobtam - visszajön. Elgondoltam - megvalósul...csak lehet, hogy sokára
Eldobtam - visszajön. Elgondoltam - megvalósul...csak lehet, hogy sokára

Talán valamikor azt képzeltem el jó iránynak, de már nem az érdekel. Délre akarok eljutni már jó ideje. Csakhogy életvonatom váltói északra vannak állítva. Ha valamikor elkezdtem bevonzani valamit, akkor az meg akar valósulni. Olyan, mint a gumival összekötött similabda Eldobtam valamikor jó messze, aztán el is felejtettem. Ám egyszercsak visszaszáguld hozzám és alaposan fejbevág.

Konklúzió

Ha fejbevág egy élethelyzet, azt lehet, hogy valamikor én indítottam útjára.

Nélkülözhetetlen akarok lenni ! (?)

Példa

Háztartási gépszerelőként végeztem és 1 - 2 évet dolgoztam is a szakmámban. Nagyon nem ment. Fiatal voltam és nem láttam át a gépek működését, elektromos kapcsolásokat stb. Kitartó küszködéssel meg tudtam javítani dolgokat, de addig a kollégáim legalább 3 másik gépet megcsináltak.

Gépipari Elektromos Karbantartó vállalat
Gépipari Elektromos Karbantartó vállalat

Nem igazán volt rám ott szükség.

Egyszer elképzeltem, hogy nélkülözhetetlen vagyok. Elképzeltem, hogy a főnököm még egy házibulin is felkeres, mondván: "Csaba gyere légy szíves, nem boldogulunk nélküled!"

Nem volt akkoriban olyan terület, amihez egyedül én lettem volna elengedhetetlenül fontos, de stabilan elképzeltem. Akkoriban valóban nem kellettem, de a similabdát eldobtam. Aztán elfelejtettem, hogy eldobtam.

Évek teltek el, és egy kis vállalkozáshoz kerültem, emelőkosaras kocsira. Kevesen voltunk, mindenki számított.

Sornyesés, fanyesés, favágás, sornyesés, fanyesés, favágás, sor...
Sornyesés, fanyesés, favágás, sornyesés, fanyesés, favágás, sor...

A fent elképzelt mondatot minimum havonta hallottam, de inkább többször. Nélkülözhetetlenné váltam, sokat kellett túlóráznom. Felháborodva kerestem a választ: "Miért történik ez velem?"

Mire rájöttem, hogy saját terminálásom gumilabdája vágott fejbe újra és újra.

A tudatosítás után újra teremtettem, új IDEÁ-t vizionáltam - és sokat javult a helyzet.

A fő pontok beazonosítása

· Nem igazán volt rám ott szükség.

 • Élethelyzet

· Elképzeltem, hogy nélkülözhetetlen vagyok.

 • IDEA - vizionálás, teremtés

· Elfelejtettem

 • A Fütöttség megszűnt, de a Váltóm a "Nélkülözhetetlen vagyok!"-ra volt állítva, a megvalósulás vonata arrafelé száguldott.

· Évek teltek el

 • A Beteljesülési időszak alatt az Univerzális Teremtő Energia folyamatosan dolgozott.

· Nélkülözhetetlenné váltam

 • A Termina kész, kisült a kalácsom, megvalósult a vágyam.

Az Univerzális Teremtő Energia létrehozta a vágyott életkörülményemet.

· Saját terminálásom gumilabdája vágott fejbe újra és újra

 • Ráébredtem, hogy ezt én vonzottam be.

· Új IDEÁ-t vizionáltam

 • A Váltómat ismét átállítottam, ezúttal már egy "nyugodtabb" irányba.

· Sokat javult a helyzet.

 • Az új Termina megvalósult.

További megfigyelés

Az én saját teremtésemhez IDEÁ-mhoz sok-sok ember hozzájárul. Néha például. úgy, hogy késztetést érez arra, hogy megtegyen valamilyen dolgot, amire nem is gondolt, arra menjen amerre nem is tervezte. Véletlennek tűnhet,ha valaki vesz egy számára talán felesleges dolgot.

"Minek vettem?" zsörtölődik magában. Aztán mielőtt kidobná, felajánlja nekem. Örömmel fogadom, hisz már régóta kellene, de nem találtam vagy nem volt rá pénzem.

IDEÁ-m + E lett, amihez más döntéspontját is befolyásolta az Univerzális Teremtő Energia

A vezérlési út még nem tiszta, de nézzünk egy példát.

(Ha van ötleted a vezérlési útra, megköszönöm, ha megosztod velem.)

Hagytam magam átvágni ! (?)

Anyám néhány éve vett egy derékaljat. Nem tudta miért engedte, hogy rásózzák, általában csak azt veszi meg amire igazából szüksége van.

Ezúttal azonban egy ügyes és rámenős kereskedő találta meg, aki célt ért, anyám beadta a derekát.

Hazaérve elmondta, hogy mérges magára, amiért fölöslegesen adott ki pénzt. Megmutatta a derékaljat, mire az én szemem csillant fel, hiszen a téli időszakokban képes voltam sok takaró alatt, a fűtés ellenére is fázni.

Kipróbáltam ezt a jól szigetelő takarószerű derékaljat és rá kellett jönnöm, hogy eddig mindig alulról fáztam az ágy felől, a betakarózás ezen nem segíthetett.

Azóta nem fázom éjszakánként, imádom ezt a derékaljat és persze drága édesanyámat (őt már korábbról) is, aki hagyta, hogy valaki akarata erős legyen, az én tudatalatti IDEA-m teljesülése végett.

A fő pontok beazonosítása

A történet időrendisége nem azonos a terminálás sorrendjével, de a fő pontok ugyanúgy megvannak.

Jelen esetben két különálló személy teljesítette be az első személy (az én) terminálásomat.

·  Eddig mindig alulról fáztam az ágy felől, a betakarózás ezen nem segíthetett.

 • Az IDEA pillanata ebben az esetben egy hosszabb, tudatalatti folyamat, mely a "Bárcsak ne fáznék" gondolatok megjelenésével kezdte meg működését.
 • Az IDTE (a beteljesülés folyamata) megindult, az izzítás is folyamatos volt, mert elalvás előtt ez sok esetben megfogalmazódott bennem.

·  Anyám néhány éve vett egy derékaljat

 • Az Univerzális Teremtő Energia tette a dolgát és összehozta a találkozást a két (tőlem) független ember között.

·  Mérges magára

 • Nem tudhatta, hogy ebben az esetben ő csak egy "szereplő", aki "eljátsza" a neki írt forgatókönyvet, s akaratán kívül vásárolt.

·  Az én szemem csillant fel

 • Rájöttem, hogy egy tudat alatti kívánságom teljesült.

·  Azóta nem fázom éjszakánként

 • A Termina kész, kisült a kalácsom, megvalósult a vágyam. Az Univerzális Teremtő Energia létrehozta a vágyott éjszakai jó közérzetemet.
Magamtól nem jöttem rá, hogy kell egy derékalj, a tudatalattim segített
Magamtól nem jöttem rá, hogy kell egy derékalj, a tudatalattim segített

Változtatásra ösztönző helyzetek

Megfigyelés

A bevonzások ellenkezője is előfordulhat, nevezetesen, hogy valaki éppen utálatos, vagy lekezelő legyen velem. Talán pont ezzel ösztönöz egy olyan változtatásra, ami előnyös lenne nekem, de addig nem lépem meg, amíg kedves, segítőkész és együttműködő velem. Csak akkor fogok változtatni, ha már elegem lett abból az élethelyzetből.

Azért teszi mindezt, hogy az én IDEÁ-m (elképzelésem) Terminája (megvalósulása) lehessen. 

A ferraris nagyon megbánta, hogy beszólt a traktorosnak 

Példa


Hanula Zsolt írása      2015.03.31.

Legendás olasz luxussportautó, mi az? Erre a kérdésre két helyes válasz létezik: az, hogy Ferrari, és az, hogy Lamborghini. A két márka rajongói kölcsönösen a világ legmenőbb kocsijának tartják az egyiket, és szánalmas másolatnak a másikat, de közülük is kevesen tudják, hogy a Lamborghini sosem született volna meg, ha a Ferrari vezérének kicsit kisebb az arca.

Ferruccio Lamborghini az olasz légierőnél volt repülőgép-szerelő a második világháborúban, zseniális mérnök és aranykezű ezermester hírében állt. Az üzleti érzéke sem volt rossz: a háború után nagy bizniszt csinált abból, hogy kiszuperált harci járműveket vett meg fillérekért a hadseregtől, majd mezőgazdasági gépekké alakította át őket. Erre céget is alapított Lamborghini Trattori néven. A cégnek jól ment, mert traktorokra nagy szükség volt a háború után a mezőgazdaságban, alapanyag meg bőven volt a hadsereg leselejtezett állományában. Az ötvenes évek közepére annyira felfutott az üzlet, hogy a cég a legnagyobb olasz mezőgazdasági gépgyártók közé küzdötte fel magát, Lamborghini pedig ezzel párhuzamosan dúsgazdag lett. Autóbolond és milliomos lévén természetesen luxussportautók vásárlásával ünnepelte meg mindezt. Az első ilyenje egy Ferrari 250GT volt 1958-ban.

Ferrari 250 GT Fotó: Rainer W. Schlegelmilch
Ferrari 250 GT Fotó: Rainer W. Schlegelmilch
Enzo Ferrari Fotó: Mondadori
Enzo Ferrari Fotó: Mondadori

Lamborghininek meglepő módon egyáltalán nem jött be a Ferrari, túl hangosnak és kényelmetlennek találta. Amikor a kocsijában elromlott a kuplung, természetesen nem szerelőhöz vitte, hanem ő maga szedte szét, és arra döbbent rá, hogy a tengelykapcsoló szerkezetben pontosan ugyanazokat az alkatrészeket használja a Ferrari, mint ő a traktoraiban. Egyenesen a Ferrari alapítójához, az egykori legendás autóversenyző Enzo Ferrarihoz ment reklamálni, aki viszont elég megalázó módon pattintotta le.

"A probléma nem az autóval, hanem a sofőrrel van." - forrázta le a leendő konkurensét, és azt ajánlotta neki, hogy foglalkozzon inkább a traktoraival.

Lamborghini úr
Lamborghini úr

Lamborghini bosszút esküdött. Energiát és pénzt nem kímélve leigazolta a Ferrari öt legjobb mérnökét, és kiadta nekik az utasítást: tervezzenek és építsenek neki egy sportautót, V12-es motorral, 240-es végsebességgel, amivel úgy tud végighajtani az Autostrada del Solén (ez a Nápolyt Milánóval összekötő autópálya), hogy az nem rázza ki a lelkét, mint egy vacak Ferrari. A kényelem egyébként azóta is a Lamborghini védjegye, Ferruccio ragaszkodott is hozzá, hogy ne gyártsanak versenyautót, csak olyat, amivel luxuskörülmények között lehet száguldozni.

Az eredmény és a nemes bosszú Enzo Ferrari szavaiért az 1963-ban bemutatkozó Lamborghini 350GT lett. 120 darabot adtak el belőle, mindegyiket jelentős veszteséggel: Lamborghini azt akarta elérni, hogy az autója ne csak gyorsabb, kényelmesebb és luxusabb, de olcsóbb is legyen, mint a Ferrarik. A következő modell, a Miura már igazi kasszasiker volt, Ferruccio számítása bevált, hamarosan nagyjából egyenlően kedvelt lett a két márka a szupergazdagok között.

Lamborghini Miura
Lamborghini Miura

a teljes cikket lásd:

Konklúzió

Egy-egy beszólás, vagy cseszegetés jól jöhet ahhoz, hogy mozduljunk valamerre.

Persze van, amikor az ösztönszint kerekedik felül és ez a mozdulás egy arcon vágásban csúcsosodik ki. Ekkor a Váltónkat rögtön elállítottuk az Isteni Tervtől egy teljesen más irányba. A környezetem, életem és a világ széthullásának irányába.

"Mert most egy pofon ugyan mit számít?" kérdezhetik sokan.

Annyit, hogy az irány lesz rossz. A váltó átállt, életem vonata máris lekanyarodott. Ha vissza akarom terelni az eredeti irányba, akkor azt csak újabb döntéssel tudom megtenni úgy, hogy a következő Váltót már a helyes irányba állítom. Például összeszedem magam és legyőzve a büszkeségemet újra elmegyek hozzá és bocsánatot kérek tőle.

Nem biztos, hogy ugyanaz lesz minden, mint előtte, de az irány legalább újra jó.

Amikor belassul az életünk 

Példa

Ha nem túl nagy teljesítményű számítógépemen játszok, mondjuk egy stratégiai játékot, akkor az elég jól igénybe veszi a gépemet. Csak a játékot látom a képernyőn, belemélyedek, és nem foglalkozom azzal, hogy még mik futnak a háttérben.

Sokáig ez nem is gond, de lehet, hogy valamikor elkezd frissíteni a gép, és a korábban megnyitott oldalakkal együtt teljesen belassul, vagy akár le is fagyhat.

Analógia

A Világ nevű játékban (amit az életünkkel játszunk) szintén lényeges tudnom, hogy mikor melyik program fut, mert ezek alapján tudom beazonosítani, hogy korábban én kértem-e a mostani élethelyzetemet, vagy csak hagyom magam sodródni mások döntései illetve IDEÁ-i alapján, avagy a Primer Program vette át az irányítást.

Korábbi döntéseim és terminálásaim (elképzeléseim megvalósulása) hozzák létre az én Élőtér Lenyomatomat.

Bármi, ami körülöttem történik, valamelyik program műve.

Primer Program

- ha lepusztul a házam

- rozsdásodik a kocsim

- nem úgy hajlik már a derekam stb.

viszont Szekunder Programmal felülírhatom,úgy, hogy új IDEÁ-kat képzelek el

- felújítom a házat, rendszeresen csinosítgatom

- vigyázok a kocsimra, rendszeresen lemosom, le alvázvédőztetem

- jógázok, tornázom, sok zöldséget - kevés sertéshúst eszek

A Szekunder Program ezen belül ezernyi változatot adhat ki, függően attól, hogy mennyi energiát fektetek az Izzításba, azaz mekkora a Fűtöttség Mértéke 

A programok csak ritkán állnak ennyire önálló elemekből. Többnyire ezek kombinációja hozza létre a zavaros Terminákat, illetve mivel éppen csak elindulnak, az IDEA-k energiát nyelnek el.

Aztán később az izzítás (Fűtöttség Mértéke)) alábbhagy - esetleg teljesen megszűnik, mert talán el is felejtettem mit kértem korábban az Univerzumtól-, aminek hatására a számtalan megnyitott "program" és "művelet" elkezdi "fogni a gépet". Nem az Univerzális Teremtő Energia, mint szerver lassul be, hanem az én "adatforgalmam", amellyel kapcsolódok a "szerverhez".

A példa csak hasonlít, nem pontos. Az egyéni döntéseimet küldöm fel a kozmikus szerverre, ami majd egy élethelyzetet küld vissza nekem/körém
A példa csak hasonlít, nem pontos. Az egyéni döntéseimet küldöm fel a kozmikus szerverre, ami majd egy élethelyzetet küld vissza nekem/körém
szerverközpont
szerverközpont
szerver
szerver

Könnyebb, ha rendszeresen megnézem a programot, azaz, hogy miket kezdtem el bevonzani, beteremteni,(IDEÁim listája), hogy tudjam milyen képre, azaz megvalósulásra (TERM-re) számíthatok. Lehet, hogy több program (IDEA) is fut, de a Fűtöttség Mértékét érdemes időről-időre ellenőrizni - adni neki energiát imával, Isten felé fordulással. Megjegyzendő, hogy ha kevés az eredmény, akkor lehet, hogy a bevonzásra elindított kérésem nem illeszkedik az Isteni Tervbe, avagy nem szolgálja az egyéni lelki fejlődésemet.

Idejét múlt program (IDEA) levehető. Kevésbé fogja a "gépet". Nem az Univerzumot, hanem az én "adatforgalmamat".

Haladók le szokták jegyezni, hogy miket kértek az Univerzumtól eddig és azokat időről-időre megnézik, hogy aktuális-e még.

Az én Szekunder Programom egységnyi erővel bírja az elképzeléseimet végigvinni Terminává. Az IDEÁk szaporodásával a Fűtöttség Mértéke megoszlik, az Isteni Terv nyúlik, vagy szertefoszlik számomra. Én legalábbis így már biztosan nem teszek hozzá semmi érdemlegeset.

Azonos, egy nagy Terminához sok kis IDEA vezethet, ezek mind a végső Terminát fűtik.

Érdemes leírni és időről időre újra elővenni mely programok (IDEÁk) futnak, azaz miket kezdtem el bevonzani akár évekkel ezelőtt. Hiszen meglehet, hogy életem vonata még mindig északra száguld, pedig már rég rájöttem, hogy a dél a jó irány.

Formula 1-es csapatot indítok ! (?) 

Példa

Néhány évtizeddel ezelőtt az volt az egyéni IDEÁm, elképzelésem, hogy Formula 1-es csapatot indítok a jövőben. Tudtam, hogy 100 - 200 millió dollárból már könnyedén megoldhatom a feladatot, így már csak ezt, és a fenntartáshoz szükséges további milliókat kellett volna megszerezni. El is képzeltem, amint Szegeden a rakparton mutatkozik be a "Csaba csapat", és visítva köröznek a Formula 1-es gépeim a közönség nagy örömére.

Nem kell nagy háttérismeret, hogy valaki rájöjjön, sikerült-e ez, vagy sem. Nos, mily meglepő, nem jött össze ez a csapat. Pedig egyik este a Tisza parton sétálva még jelet is kértem azt bizonyítandó, hogy lesz-e Formula 1-es bemutató a rakparton. "Ha igen" - kértem az univerzum felé fordulva, "akkor hadd halljak valami versenyhangot itt most a városban!"

Szoktam ilyen és hasonló jeleket kérni (lehet, hogy csúszik az ékszíj nálam?), és az esetek többségében jön is valamilyen válasz.

Ebben az esetben a válasz egy tunningolt motorkerékpár hangja volt, ami egy vakmerő motoros gépéből süvített elő. Fantasztikusan jól szólt, olyannyira, hogy borsóztam egy kicsit az 5-10 másodperces akusztikai élmény hallatán.

Természetesen örömmel konstatáltam, hogy lesz bemutató itt Szegeden a rakparton, bemutatkozik a Formula 1-es csapatom.

Az évek és a lehetőségek elhaladtak mellettem, s, bár a csapatból nem lett semmi, de mégis, mint oly sok esetben, teljesült a bevonzásom. Ha nem is az én csapatom, de mégis eljött egy bemutatóra a Red Bull Racing Formula 1-es csapat, s hol máshol, mint a rakparton (is) tettek néhány bemutatókört az összegyűlt nézősereg számára. :-)

Persze a saját csapat IDEÁját fölösleges lett volna tovább tartani az univerzum szerverén, ezért már évekkel ezelőtt levettem. Minek fogja az én "tárhelyemet"? Viszont a bemutatóra irányuló bevonzásom, mint afféle IDEA hordalék, megmaradt, és ennyi valóra vált belőle.

Az egyéni akaratok egyeztetése 

Megfigyelés

A világon az egyik legnehezebb dolog a különböző vágyak és egyéni akaratok egyeztetése. Évezredek során azért alakult ki a törvénykezés,

A törvénykezés egy szükséges rossz. Addig tart a jövőben, amíg meg nem valósul az emberiség egysége
A törvénykezés egy szükséges rossz. Addig tart a jövőben, amíg meg nem valósul az emberiség egysége

hogy valamilyen keretbe fogja a különböző akaratokat. Ez persze csak enyhe megoldást hozott és hoz a mai napig is, mert akinek van hatalma, az áthághatja az 

A másokon átgázolás addig működik, amíg meg nem látjuk az összefüggést tetteink és azok kozmikus következményei között
A másokon átgázolás addig működik, amíg meg nem látjuk az összefüggést tetteink és azok kozmikus következményei között

ember alkotta törvényeket és véghez viheti IDEÁját (elképzelését) akkor is, ha az a társadalomra nézve TERM-T -t (a társadalom számára negatív hatású beteljesülés) eredményez.

Az alábbi képletszerű próbálkozás kiválóan szemlélteti matematikai beállítottságom teljes hiányát. Az összes fogalomhoz, melyeket használok, készítettem rövidítéseket, hogy valamikor valaki meglássa az arányossági összefüggéseket és képletbe ágyazza az egész felépítményt.

Valamikor.

Én várok...

Még akár négy embernek is mehet nehezen az akaratok egyeztetése.

Egyenletszerű próbálkozás

Egy munka elvégzéséről legyen szó, ami után valami megszépül a városban, mondjuk fát ültetnek. Három munkás és a főnök érintett a projektben.


Természeti Törvények -3

_________________________________________________________________________

3.munkás IDEA -E 8

______________________________________________________ = TERM + T 2

(1.munkás IDEA +T 3) + (2. munkás IDEA +E 2) + főnök IDEA +E 8

Ebben az esetben :

 • az 1. munkás önzetlenül 3-as Fűtöttséggel dolgozott ,
 • a 2. munkás önző módon,hiszen csak a pénz motiválta ám előremutatóan 2-es Fűtöttséggel
 • a főnök teljesen önző módon csak a profitot látta a kész munkában, ám teljes Fűtöttséggel,
 • a 3. munkás egyáltalán nem segített a munkában, sőt hátráltatta azt ,8-as ellen Fűtöttséggel
 • a Természeti Törvények sem segítettek sokat, mert egész nap esett az eső TT -3

Összesen tehát 2 egységnyi TERM valósult meg.

Ha mondjuk legközelebb minden körülmény változatlan, csak a 3. munkást kivesszük az egyenletből, akkor 4,5 TERM +T fog megvalósulni.

Persze ezeket egyéni TERM -ekre is le lehet osztani, nemcsak a társadalmat érintő eredményekre.

Emberi akarat - Isteni akarat

Elég jól körüljártuk az emberi döntések és bevonzások lehetőségeit. Noha a tanulmány messze nem kimerítő, pontosan beleilleszkedik a kor jelenlegi, bár még mindig alternatívnak számító gondolkodásába.

Most azonban ténylegesen elevezünk olyan vizekre, amelyekre kézzelfogható bizonyíték nemigen van. Bemerészkedem az Isteni Akarat és a világ megteremésének kimeríthetetlen fejtegetésének a területére.

A modell alapjául a nagy világvallások szentiratai szolgáltatják az alapot, amelyeket bizonyos szintű tanulmányozás után, autentikusnak fogadok el.

Marcus Aurelius - "Életünk olyan, amilyené gondolataink teszik"
Marcus Aurelius - "Életünk olyan, amilyené gondolataink teszik"

Közelítsük meg ezt a témát is az ember felől.

Az emberi akarat viszonylag könnyen kiszámítható. Vágyai és törekvései leginkább arra irányulnak, hogy jól érezze magát a bőrében, bár sokszor már azzal is megelégszik, ha van fedél a feje fölött, amely télen meleg, nyáron hűvös, van mit ennie és általában testi szükségletek, betegségek nem kínozzák.

Ezek nagyjából elegek ahhoz, hogy az ember testileg jól legyen. De persze ez még messze nem elég, hiszen boldog is szeretne lenni.

Marcus Aurelius római hadvezér mondotta:

"Életünk olyan, amilyené gondolataink teszik"

Mi tölti hát be gondolkodásunk egészét?

Ennél a pontnál, nem kerülhetjük ki a jól ismert Maslow piramist, mely helyenként vitatható ugyan, mégis szemléletesen fejezi ki az emberi gondolkodás alapvetéseit.

Az önmegvalósító ember

Szerző: Kun Szilvi és Vénusz

Az önmegvalósító ember a 60-as években Abraham Maslow és Carl Rogers által elindított humanisztikus pszichológiai mozgalom központi témája.

Maslowt a kiteljesedett, önmegvalósító emberek érdekelték, akik a személyiségük képességeit kibontakoztatták, és ettől szakmailag és emberileg magasabb minőségi szintre jutottak. Úgy dolgozott, hogy megvizsgált számos önmegvalósító embert, és pontokba szedve leírta mi jellemzi őket, a "normális", hétköznapi emberekhez képest.

Humanisztikus emberképét A lét pszichológiája felé c. könyvében fejti ki részletesen (Ursus Libris, 2003.)

Vizsgálatai és megfigyelései alapján öt alapvető szükségletet ismert fel, úgy találta, hogy ezek hierarchikus sorrendet követve bukkannak fel és késztetik viselkedésre az embert. Ez az öt alapvető szükséglet a fiziológiai szükségletek, a biztonság, a szeretet és valahova tartozás, az önbecsülés és az önmegvalósítás.

Maslow piramis modellje 

Maslow arra is rájött, hogy az első négy szükséglet közös jellemzője, hogy hiányszükségletek, míg az ötödik szükséglet lét, vagy növekedés alapú szükséglet. A hiány alapú szükségleteknél a kielégülést nyugalom követi, egészen addig, míg a vágy újból fel nem támad. A lét vagy növekedésalapú szükségletek belső növekedésre, önmegvalósításra ösztönző késztetések

https://www.integralintezet.hu/olvasoszoba/az-onmegvalosito-ember/

Hiányalapú szükségletek 

Saját megfigyelés (vélhetően sok más embertársam esetében is így lehet)

A fenti Maslow modell szerint hiányalapú szükségletek teszik ki gondolataink nagy részét.

Legalsó szint

 • "Éhes vagyok." "Hogy szerezzek (miből vegyek) kaját?"
 • "WC-re kell mennem." Csak rövid ideig halogatható igény.
 • "Nem kapok levegőt" (Búvároknál, űrhajósoknál, tengeralattjárón sokkal szembetűnőbb igény mint azt az átlag szárazföldi ember gondolná.
 • "Eszméletlenül álmos vagyok!" (tipikus sofőrbetegség, ami miatt az "áldott" tachográfot is kitalálták. Hozzáteszem én fél óra vezetés után is képes vagyok betompulni, amit éneklésszerű hangképzéssel és magam pofozgatásával igyekszem feloldani, hiszen fél óránként mégsem állhatok meg munkaidő alatt)
 • Szexuális éhség. Nem csak szexmániások szenvedhetnek ettől a kórtól. Megfigyeléseim azt mutatják, hogy 1-2 hét/hónap (kinél mennyi) szexuális böjtölés erősen bekorlátozza a gondolkodás szabadságát az intim területekre szűkülő fókusszal.
 • "Betyárul fázok/melegem van" Igaz. Képtelen vagyok másra gondolni 4-6-8 óra fagyoskodás után, mint egy fűtött helyiségre. (A fázás egy időben munkám természetes velejárója volt egy emelőkosaras kocsin, hiszen irodába, lakásba ritkán kértek ilyen típusú szolgáltatást).

Egy lényeges különbség a szenvedély függőségek 

(dohányzás, drog, alkohol) és a testi szükségletek között.

Észrevétel

Ha valami miatt szenvedélybeteg barátunk nem jut a megfelelő szerhez, akkor az első napokban, hetekben, a kínok kínját éli át, majd lassan és fokozatosan csökken ez a fajta fájdalom és bizonyos idő elteltével a teljes közöny is beállhat ezek irányába.

A testi szükségleteknél éppen fordítva van.

Ha fázok, vagy ha éhes vagyok akkor egy darabig bírom, de javulni nem fog a dolog, hanem egyre kibírhatatlanná válik. Ha már hetek óta nem voltam (bármi miatt) az asszony közelében, akkor az idő múlása csak ront a helyzeten. Beszűkülnek a gondolataim a meghitt óra iránti fantáziaképekkel és számolom az addig hátralévő perceket. Például egy hosszabb, külön töltött utazás végefelé.

Ha éhes vagyok, a percek óráknak tűnnek, és egyre agresszívabbá válok. Persze egész sokáig tudom türtőztetni magam.

Míg a szerekről való leszokás egyre jobb közérzetet eredményez hosszútávon, addig a biológiai szükségletek be nem teljesülése eleinte fokozatosan romló közérzetet jelent, hosszabb távon pedig megbetegedéshez, sőt akár a test halálához is vezethet.

Agytáplálás 

Lados Éva írása

Az éhező agy működése jelentősen romlik, olyan mechanizmusok lépnek működésbe, melyek károsíthatják is az idegrendszert. Az alacsony vércukorszint, a tökéletlen zsírbontás vérben található melléktermékei, a vitaminok, fehérjék és szénhidrátok hiánya megváltoztatja, rontja az agy működését. Ez levertséget, fásultságot, pszichikai rendellenességeket idézhet elő, de akár éppen eufóriával is járhat.

Az étkezési szokások tehát nagyban befolyásolhatják az agyműködésünket, az agy megfelelő működéséhez a tápanyagok megfelelő mennyiségű és arányú bevitele is szükséges. A drogok hatása is csak azért jöhet létre, mert a szervezetünkben is jelen vannak azokhoz hasonló szerkezetű anyagok - illetve mert hatnak az idegi átvivő anyagok felszabadulására. Ilyenek a kívülről - akár étellel is - bevitt morfinszerű vegyi anyagok, és amihez hasonlítanak, az endorfinok és rokonaik. A tejsav-fehérje fogyasztása pl. az olyan átvivő anyagok, mint a szerotonin, és több vélemény szerint az endogén opiátok termelésére is hat. A szerotoninból melatonin termelődik, ami jelentősen beleszól az alvás-ébrenlét ritmusba és az immunrendszer működésébe is. A kép igen bonyolult és sok összefüggés még ma sincs teljesen feltárva.

A helytelenül fogyókúrázó ember levertséget, fáradtságot tapasztal, a gondolkodása lassul, gyakrabban hibázik. A kedve is elmegy a diétától, tehát örül, ha abbahagyhatja, és visszatérhet régi táplálkozásához

https://magnetovitalrendelo.hu/rendelo/szolgaltatasaink-2/agytrener-kezeles/agytaplalas/

Hiányalapú szükségletek

(a fentebb elkezdett Maslow piramis folytatása)

Fentebb eső szinteken előtérbe kerül a:

 • "Félek, megtámadnak, bántanak, védjenek meg" érzés kielégítése a biztonságérzet fokozásával.
 • Szeretet, összetartozás érzésének a vágya. Talán még a legmarconább embertársunk is tud szenvedni attól, ha nem szeretik. (Akár, ha szerelme nem nyer viszonzást, akár, ha környezete vonja meg tőle valamiért ezt az energiát.)
 • Megbecsülés, önbecsülés kielégítettsége. "Ismerjék el, hogy jó vagyok ebben, vagy abban." Különben nagyon lelombozó tud lenni a "semmire se vagyok jó" érzése.

A legegyszerűbb embertől kezdve a legbonyolultabbig, foglalkoztat bennünket ez a fajta szükséglet kielégülésére való törekvés.

Mit jelent ez, döntéseink és elgondolásai szempontjából?

Vélhetően legtöbben olyan döntéseket hozunk, és olyan vágyakat vonzunk be, amelyek végén megjelenik majd a "megkaptam, ettem, ittam, jól vagyok" érzése.

Érdekes, hogy fogyasztói társadalmunk is mennyire ezt az alsó, de nagyon alapvető szinten lévő igényünket használja ki/fel és sugallja "vedd meg, mert e nélkül kár élned".

Nemigen hallom a média reklámblokkjaiban, hogy "nincs szükséged erre, vagy arra, mert már így is összhangban vagy magaddal" vagy "kis mozgás, kirándulás a szabadban a szeretteiddel, sok zöldség, gyümölcs, ima, lelki gyakorlat, szeretet, belső béke és nem kell a mesterséges vitamin, és ilyen olyan gyógyszer".

Ezért aztán döntéseink és bevonzásaink nagy részét az ilyen cikkek beszerzésére tett kísérletek teszi ki. Nem baj ez, én is használok például multivitamint 

(ha az asszony belém tuszkolja) és hát én is a fogyasztói társadalom tagja vagyok.

Mindezek ellenére igyekszem egy egészséges egyensúlyt tartani azzal, hogy nem válok függővé sem tőlük sem a vásárlástól.

Nyilván teljesen más dolog az, ha valaki beteg, mert annak élni kell a gyógyszerek áldásos hatásaival.

Az orvosi kezelés fontossága Bahá'u'lláh szerint

(Egy orvoshoz intézett levelében.) 

Meg kell becsülni, és elő kell segíteni minden olyan tudományt és művészetet, mely az emberiség javát szolgálja, akár csak anyagi tekintetben is. A tudomány az embert az anyagi dolgok urává teszi; tudatlanság által szolgájuk marad. Bahá'u'lláh így ír erről:
"Ne hanyagold el az orvosi kezelést, ha szükséges; és hagyd abba, ha egészséged helyreállott. A betegség ellen elsősorban mértékletes életrenddel védekezzél. Lehetőleg kerüld a gyógyszerek használatát. Ha azt, amire szükséged van, megtalálod egy egyszerű kis fűben, ne használj összetett gyógyszereket... Tartózkodj a gyógyszerektől, ha jó az egészséged, de vedd hasznukat, ha szükség van rájuk." 

Továbblépünk az integrálszemlélet féle Maslow elemzésben.

Szerző továbbra is: Kun Szilvi és Vénus

Maslow később a szükségletek hierarchiáját két új szükséglettel egészítette ki, az esztétika és a transzcendencia szükségletével.

Maslow kibővített modellje
Maslow kibővített modellje

A szükségletek hierarchiájában egy magasabb szinten elhelyezkedő szükséglet csak akkor hat a viselkedésre, ha az alatta levőek kielégültek. Amikor egy szükséglet kielégül, akkor önmagától megjelenik a hierarchiában következő.

Maslow szerint az önmegvalósító ember jellemzője, hogy a hiány alapú szükségletei kellőképpen kielégültek, így felébred benne a késztetés az önmegvalósításra.

https://www.integralintezet.hu/olvasoszoba/az-onmegvalosito-ember/

Az önmegvalósításra késztetés és az Isteni Terv közötti párhuzam 


Intellektuális tudás, esztétika. Igen, ezek is lényeges pontok.

Önmegvalósítás

Transzcendencia

Meg is érkeztünk.

Az ember erre a pontra érve kezd el gondolkodni létezése eredetéről, élete értelméről és a magasabb szférák létezéséről. Itt jelenik meg a tenni akarás késztető érzése az emberiség jobbítására.

Feltűnő egyezés mutatkozik az ezen a szinten létező ember és az Isteni Terv között.

Ennek a témának a kicsomagolását az Ötödik megközelítés taglalja.

Összegzés 

A lap tetején elindított kérdést több oldalról is szemlélgettem ezen az oldalon:

"Az egyik kérés teljesül, a másik pedig nem. Van ebben valami logika egyáltalán?"

Nos, van logika benne, csak ebből a nézőpontból vizsgálva nem látom azt, hogy mikor kinek az IDEÁjában (elképzelésében) vagyok "szereplő", illetve, hogy mikor melyik program vezérli az életemet.

Érdemes megvizsgálni a múltam döntéspontjait és azt, hogy mikor milyen beállítottságú gondolataim voltak.

Csak néhány példa:

Serdülőkoromban gyűlöltem az embereket?

Aztán felnőttként nem bíztam a nőkben?

Majd áldozatnak éreztem magam az államvezetés kezében?

Most is mindenért másokat okolok?

Avagy:

Mindig is szerettem az embereket, tiszteltem a nőket és tudomásul vettem, hogy mindenki saját sikerének a kovácsa.

Mai élethelyzetem az ilyen típusú gondolatok miatt olyan amilyen.

A jövőm pedig nagy valószínűséggel olyan lesz, amilyen döntéseket és gondolkodásmódot most képviselek.

Terv a jövőre nézve

Az előttünk álló, kollektív feladat az lesz a közeljövőben, hogy begyűjtsük a jelenlegi IDEÁkat minden érintett embertől, és feltöltsük egy olyan gépre, amelyen erre megírt program van. A gép ki fogja dobni adott család, munkaközösség, de akár ország jövőjét egy bizonyos pontban, azaz képet kaphatunk arról, hogy fog kinézni a jelenünk egy szelete a jövőben.

Tisztában vagyok vele, hogy most ez még több dolog miatt is a lehetetlen felé húz, de ha azt mondom, hogy egy Facebookhoz hasonló rendszer egy meteorológiai előrejelzéshez hasonló programmal, valószínűség számítással összeelegyítve nem megoldhatatlan, akkor közel vagyok az igazsághoz.

Miről volt szó ebben a megközelítésben?

 • Megvizsgáltuk, hogy döntéseink hogyan befolyásolják saját jövőnket.
 • Azt is megvizsgáltuk, hogy döntéseink hogyan befolyásolják mások és környezetünk jövőjét.
 • Továbbá megnéztük, hogy a különböző akaratok miként írják felül egymás programját.
 • Rápillantottunk arra, hogy mindezen akaratok és döntések mennyire szolgálják azt a célt, amiért a világ létrejött.
 • Megnéztük az egyezéseket az ember hiány alapú szükségletei, az önmegvalósításra való késztetés és az Isteni Terv között.

Az 5. megközelítésben arra megyünk rá, hogy az Isteni Terv, hogyan képeződik le kozmikus tudatként a világunkban.


Folytatás:  //www.alkotottvilagunk.hu/a5-megkozelites/