Harmadik megközelítés - Hogyan működik egyben?

Az Univerzális Teremtő Energia látható képpé (valósággá) alakítja az őt vezérlő programot

Miről volt szó a 2. megközelítésben?

 • Elindultunk attól a ponttól, hogy minden látható képnek van forrása és oka. Világunk sem kivétel ez alól.
 • Tovább haladtunk afelé, hogy világunk precízen megírt programok alapján működik. Ezen világ operációs rendszerének a "kezelőfelületéhez" nekünk is van hozzáférésünk, megkaptuk a jelszót
 • Igen vagy nem. Ennyi a jelszó. A minden ember számára megadatott Szabad Akarat a jelszó. Akarok e döntést hozni mely némiképp, vagy nagyon eltér az alap Primer Programtól? Ha igen, akkor megváltoztatom a jövőt, ha nem, akkor az alapprogram fut tovább. (Természetesen ez sem fehér vagy fekete, mert a közömbösség is lehet romboló hatású.)

Miről lesz szó ebben a 3. megközelítésben?

 • Megvizsgáljuk milyen vezérlőprogramok állnak a megvalósult élethelyzetek, események mögött
 • Körüljárjuk hogyan lehet bevonzani ezeket az eseményeket
 • Foglalkozunk az ideális illetve a kevésbé ideális bevonzásokkal
 • Absztrakt végletekig jutva rátekintünk a bevonzások következményeire az egyén és a társadalom viszonylatában

Hogyan működik az Univerzális Teremtő Energia ?

Ha elkezdjük használni a Teremtő Képzeletünket, akkor az Univerzális Teremtő Energia megváltoztatja közvetlen és tágabb környezetünket. Ahhoz, hogy ez milyen mértékben sikerülhet, előbb tegyük fel a kérdést:

Hogyan működik? 

 1. Az Isteni Szeretet Energia leárad, s
 2. az Univerzális Teremtő Energia által, alaphelyzetben a
 3. Primer Programot hozza létre,
 4. Az ember a Szabad Akaratával eldönti, hogy meg akarja-e változtatni a jövőt, azaz felülírja-e a Primer Programot.
 5. Ha igen, akkor a Teremtő Képzeletével megalkothatja, hogy milyenné változtassa meg azt.
 6. A folyamat során a Teremtő Képzelet vezérli a zsilipet,
 7. ami az Univerzális Teremtő Energiát működésre bírja.

Ettől a ponttól kezdve a jövő már megváltozott  Szekunder Programmá, akár sikerült a beteremtés akár nem. 

Nem túl bonyolult, igaz? Azért menjünk végig a pontokon egyesével.

1.

A leáradó Isteni Szeretet Energiával bővebben az Ötödik megközelítésben fogunk találkozni. Most csak annyit érdemes tudni róla, hogy minden amit magunk körül látunk, az Isteni Szeretet Energia valamilyen szintű megnyilvánulása, letükröződése vagy éppen annak hiánya.

Ebben a Szeretet Energiában minden benne van, egyfajta fehér fénynek foghatjuk fel, mely az anyagi birodalomba (3+1 dimenzióba) érve megtörik, mint prizmán a napfénye. 

2.

Az Univerzális Teremtő Energia  semleges, nem bírál és nem mérlegel. A létezésbe hív minden motívumot és valóságos állapotba rendezi a világegyetem pixeleit, a Neutron, vagy Proton Elektron struktúrát.

Megjeleníti a "3 dimenziós Extra Full HD világegyetem" kijelzőn mindazt, amire parancsot kap. Kétféle program vezérelheti működését:

 • Primer Program 
 • Szekunder Program 

3.

Az Univerzális Teremtő Energia alaphelyzetben a Primer Programot  futtatja, működteti, amely megannyi csodás égi képződményt, csillagrendszereket, bolygókat hoz létre a világegyetem minden pontján.

Ezt a művet is Isten írta, nincs beleszólásunk magába a programba. Azonban megkaptuk a lehetőséget, hogy felülírjuk egyes pontjait, belépjünk a játékba és átalakítsuk környezetünket fizikai és szellemi szinten egyaránt (lásd 4.pont).

Az Isteni Szeretet Energia itt a földi, azaz fizikai szinten:

Ásvány,Növény,Állat,Ember, színekre" bomlik fel, azaz a Neutron, Proton Elektron struktúra építi fel nekünk ilyenné.

Miután bejött a fizikai létezésbe egy részecske, minden mozzanata a meghatározó törvényszerűségek alapján fog tovább folyni. Ezt mi úgy látjuk innen, hogy kapcsolódni kezd más részecskékkel, atomokká, molekulákká alakulnak és a fizika törvényei szerint fogják folytatni létezésüket. (Amit valójában csak a másodperc milliárdod részéig tesznek, hiszen azonnal lebomlanak, visszatérnek a forrásba és új részecskeként buggyannak fel onnan. Ahogyan a képernyőn is folyamatosan más és más elektronok fogják felvillantani a pixeleket. Ha megszűnne az áramellátás, megszűnne a kép is.)

A Primer Program a következő törvényeket működteti:

 • Univerzális Természeti Törvények
 • Szellemi Törvények
 • Szellemi Entrópia Törvény
 • Sors Erők
 • Megpróbáltatások stb.

A Primer Programban megnyilvánuló természeti törvények egy része kívülről hat minden ásványra, növényre, állatra, emberre :

 • időjárás,
 • ár-apály erők
 • földmozgások és hasonló elemek,
 • külső ingerek stb.

Más természeti törvények pedig belülről hatnak rájuk :

 • ösztönök és érzelmek,
 • megfoghatatlan hangulatingadozások, sőt a
 • sugallatok is ide írandóak stb.

Az anyagszerkezet, ami felépíti az Ásvány,Növény,Állat,Ember egységet, belülről épít kifelé és kívülről bomlik le. Miután adott részecske megtette a magáét, azonnal rohan vissza a forrásba. Ez egy összehúzó erőben nyilvánul meg, ami összetartja az anyagszerkezetet egyfajta kohézióban. Az Univerzális Teremtő Energia ( folyamatosan kelti életre az ugyanolyannak tűnő ám mégis másik és másik részecskét, így állandónak és statikusnak tűnik az egész felépítmény. Valójában pedig éppenhogy dinamikus, hiszen milliárdod másodpercenként lüktetve, vibrálva, megújul az egész "képernyő".

A Primer Program vezérli az Univerzális Teremtő Energiát, ami folyamatosan épít és lebont, szubatomi szinttől kezdve egészen a makroméretekig. Ez a természete. Ilyenné lett alkotva. (A 2. megközelítésben is érintettük ezt a témát a tanya példával.)

4.

A belépési kód a Szabad Akarat. Tenni vagy nem tenni, igen vagy nem.

Ha meg kívánunk változtatni valamit, vagy egyszerűen csak bevonzani egy élethelyzetet, akkor nemes egyszerűséggel az "igen" jelű ikonra kell kattintani és a teremtő mechanizmus máris elindul. Ha meggondolom magam és mégsem kell az adott dolog, akkor a "mégse" ikonnal megpróbálhatom törölni a megkezdett munkafolyamatot.

Megsúgom, nem biztos, hogy le lehet már állítani.

5.

A Primer Program épít és lebont. Ez sem nem jó, sem nem rossz. Lehetőséget teremt arra, hogy aktiváljuk a Szabad Akaratunkat, és felülírjuk a Primert - Szekunder Programra. Ezzel beavatkozunk és lehetőségeinkhez képest, bizonyos mértékig megzabolázhatjuk ezeket az építő és romboló erőket.


Például

Egy kanyargó folyó minden alkalommal lebontja, kijjebb hordja a nagyobb ív partját, míg a szűkebbet építi.

Ez egy városban nem engedhető meg, hiszen egy idő után a folyó birtokba venné a belvárost, elbontva az épületeket. Ezért a városvezetés úgy döntött, hogy átírják ezt a forgatókönyvet. Partfalat építettek betonból a romboló oldalra és rendre elhordják a felgyülemlett hordalékot.

Egyenlőre sikerült megzabolázni a természet erőit.

A Szegedi Belvárosi híd a partfallal
A Szegedi Belvárosi híd a partfallal


Azonosítsuk be a főbb pontokat:

1. Egy kanyargó folyó minden alkalommal lebontja, kijjebb hordja a nagyobb ív partját, míg a szűkebbet építi.

A Primer Program a Természeti Törvények által (erózió stb) végzi a dolgát. Az ember ezt vagy csak tudomásul veszi és szemléli, avagy tehet valamit ellene.

2a városvezetés úgy döntött, hogy átírják ezt a forgatókönyvet.

A Szabad Akarat "igen-nem" variációjából az "igen, teszünk valamit" válasz született. A Teremtő Képzelet elindította az elképzelést: - "partfalat építünk".

3. Partfalat építettek betonból a romboló oldalra

Megtörtént. A Termina kész, kisült a kalács. Szekunder Program lett a Primer Programból.

4. rendre elhordják a felgyülemlett hordalékot.

A Primer Program továbbra is fut a háttérben, ezzel párhuzamosan a városvezetésnek is kell futtani a saját Szekunder Programját.

"Ez nem túl erős példa" mondják most sokan. Igaz. Viszont kézzel fogható, ami kellően kis lépcsőfok az elvontabb példák irányába.

6.

A Teremtő Képzelet vezérli a zsilipet, amely energiát ad egy élethelyzet, vagy esemény valósággá rendezéséhez. (Megjeleníti a világ nevű képernyőn.)

A második megközelítésben, a vezérlőközpont példánál, az alábbi pontig jutottunk el:

"A Szekunder Programot éppilyen áttételesen vezéreljük mi emberek a Teremtő Képzeletünkkel.

Pici művelet (gondolat) indít el hatalmas energiákat (estünkben az Univerzális Teremtő energiát)"

Pici kapcsolás itt és komoly áramok indulnak távvezetékekben
Pici kapcsolás itt és komoly áramok indulnak távvezetékekben

Hogyan?

Szokás szerint kezdjük kicsit messzebbről és tegyük fel a kérdést.

Miért teljesül egyik vágyunk, míg a másik nem?

Az IDEÁ-tól a Termináig a Beteljesülési Időszak vezet el. Ahhoz, hogy tervünket, elképzelésünket kivitelezni tudjuk, 3 féle mód kínálkozik:

1. Nem foglalkozunk vele, hogy sikerül-e, avagy sem.

2. Mindent megteszünk, hogy sikerüljön.

3. Igyekszünk a beteljesülést az Isteni törvényeknek megfelelően bevonzani.

Lássuk egy kicsit részletesebben: 

1. változat.

 Nem foglalkozunk vele. Kezdődik azzal, hogy talán nem is voltunk tudatában, hogy elkezdtünk bevonzani egy történést. Tárgyak bevonzásával általában tisztában vagyunk, kell egy kocsi, egy ház, telefon, stb., mert ezek megfogható dolgok, amik esetleges hiánya is segít a mindennapi fókuszálásban (a hiánya?).

Példa: 3 buszra kell átszállnom, míg a munkahelyemre érek, plusz gyalogolnom is kell 1,5 km-t. Ha volna autóm ezt a távot levághatnám, több időm lenne és ugyanannyi pénzből kijönnék, mint a busz. Ebben az esetben ez a gondolat egy idő után már napi rendszerességgel előjön benne, mégsem fókuszálok konkrétan ennek beteremtésére.

2. változat

 Mindent megteszünk, hogy sikerüljön. Ugyanez a példa - Sokat buszozok a munkahelyemre és egyik nap megszületik a döntésem: autót veszek és azzal járok dolgozni. Tisztában vagyok vele, hogy ennek össze kell jönnie, ezért keményen dolgozom, rakom félre a pénzt, stb. Azonban ez a vágy olyan végletekig is elmehet, ahol már az sem érdekel, hogy ártok-e valakinek azalatt, míg a pénzt keresem rá. Még az is lehet, hogy átvágok másokat, hogy pénzhez jussak, sőt végletes esetben akár lopok is magamnak egy kocsit és máris kész a Termina.

3. változat

Igyekszem a beteljesülést az Isteni törvényeknek megfelelően bevonzani. Ugyanaz a példa - Busszal járok dolgozni és sok időt vesz igénybe. Kocsit szeretnék. Megfogalmazom az IDEÁ-mat "Uram, kérlek, ha úgy látod, hogy a magam és környezetem fejlődésére nincs negatív hatással, akkor segíts hozzá, hogy lehessen egy autóm, amivel dolgozni tudok járni. Köszönöm"

Ezek után fókuszálok az autóra, becsületes úton gyűjtök rá és újra és újra "mantrázom" a fenti mondatot. Lehet, hogy meglesz az autóm, de az is lehet, hogy nem. Ha igen, megköszönöm, ha nem akkor megvizsgálom, hogy mi lehet az oka.

"Nem kaptam meg" -áldás, vagy átok?

 • Talán nincs rá igazán szükségem, de mivel mások is kocsival járnak dolgozni, így én is kedvet kaptam.
 • Talán a fenntartást már nem tudnám fedezni, nem volna garázsom, az utcán feltörhetik, ellophatnák, stb.
 • Talán olyan balesetet okoznék, amely jobb, ha nem történik meg.
 • A buszon utazva megtanulhatok kikapcsolni és mintegy meditálva fel tudok készülni a napra, amit kocsival esetleg nem tudnék.
 • A buszon összeismerkedhetek olyan emberekkel, akikkel a későbbiek során dolgom van.
 • Stb.

Megjegyzés:

Kevéssé tisztességes úton sokkal könnyebb egy elképzelést bevonzani. Van, aki erőszakot alkalmaz, tiltott módon üzletel, vagy becsap másokat csak azért, hogy célját elérje. Azonban mindezeknek szigorú következménye lesz. 

Példa

Bizonyára sokunknak van olyan emléke, amikor készülni kellett volna egy vizsgára, de hosszú hónapokig nem tettük ezt meg. "Kit érdekel?" mondtuk fennhangon. Aztán eljött a vizsga napja és meglehetősen összezuhanva álltunk a bizottság elé. Kihúztuk a tételt és máris jelentkezett a baj: "Ezt bizony nem tanultam meg!" Sorra kerültünk és makogtunk valamit, amit talán nem nevetett ki a vizsgabizottság. Nem jó érzés. 

Így tudom elképzelni a következetlenül, mindenáron megszerezni kívánt javakat. Ha ne ebben a világban, hát a következőben bizonyosan lesz következménye, akár hiszek benne akár nem.

Idézet

"Ó, ember fia! Te arany után áhítozol, Én pedig azt kívánom, hogy szabadulj hatalma alól. Te azt hiszed: az arany gazdaggá tesz, Én pedig gazdagságodat lelked ártatlanságában látom. Életemre! Így tudom Én, és amúgy képzeled te. Hogyan egyeztethető hát össze az Én utam a tiéddel?"

                                                                                                Bahá'u'lláh: Rejtett Szavak

Milyen hát az ideális bevonzás? 

Biztosan sokféle módszer van, nekem a következő kristályosodott ki (s persze folyamatos tesztelés alatt van):

 • Átfuttatom az Univerzum vírusirtóján a kívánságomat.

"Ó, Isten, én Istenem! Védd meg bizalmas szolgáidat az önzés és a szenvedélyek gonoszságától, őrizd őket szerető kedvességed figyelő szemével a rosszakarat, a gyűlölet és az irigység minden formájától, óvd őket gondoskodásod bevehetetlen erősségében, és a kétely fullánkjától mentesen tedd őket nagyszerű jeleid megnyilvánulásaivá."

                                                                                                                         részlet egy bahá'i imából

 • Ha nem ütközik az Isteni Törvényekkel, röviden szólva tisztességes úton hozzájuthatok, akkor ez a pont is megvan.
 • Konkrétan megfogalmazom a kívánságomat.
 • Kicsit "eléfókuszálok", mint a 3D-s képek esetében. Ott sem jó, ha magát a képet nézem, hanem elé kell nézni, fókuszálás nélkül addig, amíg át nem vált az agy és egy mások tudatállapotban meg nem látja az előtűnő képet. 

Ekkor lép az agy teremtő üzemmódba. Ez az "eléfókuszálás" nekem többször bejött úgy, hogy lemondtam a vágyott célról. Nagyon érdekes, hogy nem feladásról volt szó, hanem lemondásról. Elfogadtam azt az állapotot, hogy nem kapom meg az áhított tárgyat, eseményt, ismeretséget. Mintegy Isten kezébe tettem a döntést. Persze őszintén, és nem csak úgy tessék-lássék.

Egyéni példa a lemondásról

Válásom után nagyon szerettem volna egy stabil kapcsolatot. Szép és hosszú listám volt a kívánt nőről, hogy milyen legyen, beleértve az életkorát, gyerekei számát, de még a mellbőségét is. Vártam. Hosszú hónapok teltek el, amik valamiért évtizedeknek tűntek. Még vártam... Az univerzum csak nem küldte. "Mit csinálok rosszul?!" - kérdeztem többször is. Történt egy szerdai napon, hogy már nagyon kész voltam és elegem volt a nőtlenségből, hazaérve feltettem egy elég vad CD-t. Végigtomboltam az egészet (az egyik spirituális barátom angyalkártyája javasolta, hogy adjam ki magamból a bánatomat), s jól emlékszem az egyik zene a Chemical Brothers - Leave home c. száma volt.


Igen rendes ipari zúzás volt, aminek a végén megálltam, kikapcsoltam a zajládát és azt mondtam: "Uram! Csak Te tudod mi szolgál a javamra. Eldobom a listámat, add azt, akit kívánsz a számomra".

Azon a pénteken ismertem meg a feleségemet. 

Az ideális bevonzáshoz álljon itt az alábbi idézet a bahá'i írásokból:


HOGYAN OLDJUK MEG GONDJAINKAT AZ IMA SEGÍTSÉGÉVEL?

Első lépés:

Imádkozz, és meditálj a gondjaidról. Használd a Megnyilvánulások által kinyilatkoztatott imákat, minthogy ezek rendelkeznek a legnagyobb erővel, majd merülj alá néhány percre az elmélkedés csöndjébe.

Második lépés:

Dönts, és ragaszkodj ahhoz. A döntés általában az elmélkedés pillanataiban születik. Megeshet, hogy végrehajtása majdnem lehetetlennek tűnik, de ha úgy érzed, hogy ez tényleg válasz az imádra, vagy segítségével valamilyen módon megoldhatod a problémádat, azonnal tedd meg a következő lépést.

Harmadik lépés:

Szánd el magad, hogy döntésedet véghez is viszed. Sokan elbuknak itt. Ha nem elég erős az elszántság, akkor a döntés már csírájában elhalványul és kívánsággá vagy homályos vágyálommá válik. Ha megszületik az elszántság, azonnal lépj tovább.

Negyedik lépés:

Higgy és bízz abban, hogy az erő szétárad benned, megvilágosodik a helyes út, felnyílik a kapu, és megkapod a helyes sugallatot, üzenetet, útmutatást, vagy a megfelelő könyvet. Bízzál, és a helyes dolog a segítségedre siet. Aztán, amint felemelkedsz imádból, azonnal tedd meg az ötödik lépést.

Ötödik lépés:

Cselekedj úgy, mintha minden kérésed meghallgatásra talált volna. Fáradhatatlan, szakadatlan erővel munkálkodj. És cselekvés közben mágnessé változol, mely még több erőt vonz majd hozzád, míg végül az isteni erő ragyogó csatornájává leszel, mely erő akadálytalanul áramolhat át rajtad.

Sokan fognak imádkozni, de már az első lépés végét sem képesek kivárni. Azok közül, akik meditálnak, néhányan eljutnak a döntésig, de nem vállalják fel azt. Csak kevesen elég elszántak ahhoz, hogy a döntésüket véghez is vigyék, és még kevesebben bíznak benne, hogy a helyes dolog tényleg a segítségükre siet. De vajon hányan emlékeznek arra, hogy úgy cselekedjenek, mintha minden kérésük meghallgatásra talált volna? Mily igazak a szavak: "Nagyobb az imánál a lélek, amivel mondják", és nagyobb a kiejtett szó dallamánál a szellem, mellyel végrehajtják. Shoggi Effendi

bővebben: https://www.bahai.hu/mediatar/bahai-irasok-szent-konyvek-szovegek/bahai-imak/#hogyan_oldjuk_meg_gondjainkat_az_ima_segitsegevel

7. és 8.

A jövő Szekunder Programmá változik 

Miután a Szabad Akarat  megnyitotta az oldalt, a Teremtő Képzelet  beléphet az operációs rendszer által kezelt programba (ami alaphelyzetben a  folyamatosan futó alapprogram, a Primer Program) és átírhatja azt Szekunder Programmá.

Elképzelésünk, IDEÁnk egységnyi idő alatt fog valósággá válni - pontosan a kigondolás (IDEA) és a megvalósulás (TERM) közötti időszak alatt.

Ezt az idő intervallumot nevezzük Beteljesülési Időszaknak, rövidítve BTI.


A Beteljesülési Időszak rövidülhet, vagy nőhet attól függően, hogy mennyi energiát fektetünk elgondolásunk sikerébe, mennyire tartjuk az elképzelésünket forrón, mennyire akarjuk igazán azt, hogy sikerüljön elképzelésünk megvalósulása.

Ez a Fűtöttség Mértéke, melynek értéke terjedhet 0 - 10-ig, a teljes közönytől a legmagasabb szintű lelkesedésig.

A Fűtöttség Mértéke egyértelműen akkor a legerősebb ha Istenhez imádkozunk. S ha vágyunk (IDEA) az Isteni Akarattal egyezik, akkor a legbiztosabb annak a beteljesülése.

Természetesen az Univerzális Teremtő Energia nem mérlegel, megvalósítja azt, amire parancsot kapott. Azt is, ami kevés embernek jó, sokak kárára.

Példa 

Az 1950-es évek Kubája a maffia paradicsoma volt. Szerencsjáték, prostitúció, drog és minden ami az alvilágban oly divatos.

Hajnek Attila cikke:

Az 1950-es években Kuba az amerikaiak kedvenc nyaraló, üdülőhelye volt. Legalább is így tudtuk mi, de a valóság "kicsit" másképp festett.

Kubában az '50-es évekre megvetette lábát a maffia. A hatalmas üzlet reményében egyre többen tették át a székhelyüket Amerikából a karibi szigetországba. Kuba rövid időn belül a szerencsejátékok, a prostitúció és a kábítószer kereskedelem központjává vált. Mindehhez persze kellett egy végletekig korrupt kormány és a CIA asszisztálása is. Igen, a CIA segítségével. Tulajdonképpen exportálták a maffia szervezeteket, akik az ő tudtukkal Kubából irányították az Amerika felé irányuló kábítószer kereskedelmet. Persze ezen felül a kaszinók, a szállodák és az éjszakai élet is az alvilág irányítása alá került. A gazdag amerikaiak rengeteg pénzt költöttek itt el. Hatalmas összegekben kártyáztak, kaszinóztak, élték gondtalan életüket.

Az átlag kubai ember szemszögéből azonban teljesen máshogy nézett ki ez a történet. Ha szerencséjük volt, kaptak munkát valamelyik kaszinóban, vagy szállodában, de a többségnek a mindennapi betevőre sem tellett.

Mindez odáig fajult, hogy felvetődött egy önálló maffia állam létrehozásának a terve is, erre azonban - a történelem könyvekből jól ismert okok miatt - már nem kerülhetett sor.

Azonosítsuk be a főbb pontokat:

 • Kubában az '50-es évekre megvetette lábát a maffia.

A maffiafőnökök kizárólag saját meggazdagodásuk érdekében IDEA +E egyéni vágyat, elképzelést sugároztak ki az Univerzális Teremtő Energia felé.

 • Kuba rövid időn belül a szerencsejátékok, a prostitúció és a kábítószer kereskedelem központjává vált.

Elképzelésüket az Univerzális Teremtő Energia megvalósította, IDEA+E egyéni vágyuk TERM+E egyéni vágy, pozitív beteljesülés eredménnyel zárult. Teljes a siker, igaz? 

Nekik igen.

 •  Az átlag kubai ember szemszögéből azonban teljesen máshogy nézett ki ez a történet. Ha szerencséjük volt, kaptak munkát valamelyik kaszinóban, vagy szállodában, de a többségnek a mindennapi betevőre sem tellett.

A maffiafőnökök elképzelésének egyéni vágy, pozitív beteljesülése TERM+E, ami viszont a társadalom számára kevésbé előnyös, így TERM-T (a társadalomra nézve negatív beteljesülés).

Ez Istennek aligha tetsző dolog volt, de az Univerzális Teremtő Energia nem mérlegel, nem bírál, ezért megvalósította azt a programot, amelyik a dominánsabb volt. Döntéseikért a maffiafőnökök vállalják a következményeket, amint lelkük tovább szárnyal a párhuzamos dimenziók felé. Én nem lennék a helyükben.

Ennél a pontnál érkeztünk el oda, hogy meg kell különböztetni az egyén, illetve a társadalom számára hasznos vagy haszontalan elképzelést (IDEA+ vagy IDEA-), és megvalósulást (TERM+ vagy TERM-).

Maffiafőnök barátaink kiválóan Terminálták (vonzották be) elképzelésüket a meggazdagodásról, luxusról. Csakhogy ami nekik sikeres teljesítés volt, az a társadalom részére kész káosz.

Az elképzelés és a bevonzott valóság minőségének meghatározása

Az Egyén számára hasznos elképzelés:                IDEA + E és annak megvalósulása :        TERM + E

Az Egyén számára haszontalan elképzelés:         IDEA - E  és annak megvalósulása:         TERM - E

A társadalom számára hasznos elképzelés::        IDEA + T  és annak megvalósulása:         TERM + T

A társadalom számára haszontalan elképzelés:  IDEA-T     és annak megvalósulása:          TERM -T

Szekunderből másik szekunderbe 

Az esetek nagy többségében nem a tiszta Primer Programot változtatjuk át Szekunder Programmá, hanem a már meglévő és valaki által korábban átalakított Szekunder Programot alakítjuk tovább újabb Szekunder Programmá.

Ezen belül meg kell különböztessünk aktív és passzív szekunderből-szekunderbe programokat.

Aktív Szekunderből-Szekunderbe Program (ASZSZP)

A meglévő Szekunder Programot kialakító ember még él, aktív és hatni tud arra, aki őutána további változtatásokat akar eszközölni az ő megvalósított elképzelésein.

Például

Egy cégtulajdonos kinevez egy új igazgatót és megbízza, hogy alakítsa át a céget. Ebben az esetben az igazgató, noha esetleg szabad kezet kapott, teljesen mégsem tehet meg akármit, mert a cégtulajdonos valamilyen mértékben kontrollálni fogja őt.

Vagy,

Egy városvezetés az elődök örökségét viszi tovább, de vannak aktív hajlott korú építészek (a közgyűlésben), akik még részt vettek a város mai arculatának kialakításában. Ők valószínűleg bizonyos nehézséget fognak gördíteni az új elképzelések, új IDEÁk elé.

Passzív Szekunderből-Szekunderbe Program (PSZSZP)

A meglévő Szekunder Programot kialakító ember már nem él, és közvetve sem tud hatni (végrendelettel,vagy bármi hasonló jogi megoldással) arra, aki őutána további változtatásokat akar eszközölni az ő megvalósított elképzelésein.

Például

A cégtulajdonos kinevez egy új igazgatót, majd váratlanul elhuny, végrendeletet nem hagy hátra. Ebben az esetben a kinevezett igazgató (nyilván bizonyos kereteken belül) azt csinál a céggel amit akar. Bővítheti, szétszabdalhatja, felfuttathatja, tönkreteheti stb.

Vagy,

Egy városvezetés az elődök örökségét viszi tovább úgy, hogy azok már régen az örök vadászmezőkön vannak. Ebben az esetben csak saját maguk között kell megegyezzenek, abban, hogy hogyan nézzen ki a város arculata, mit hova építsenek.

Vitathatatlan, hogy az Aktív Szekunderből-Szekunderbe Program állítja a lehető legnehezebb bevonzás, teremtés elé a változtatni kívánó embert.

Ellenállás

A Beteljesülési Időszak legtöbb esetben attól függ, hogy a különböző akaratokat hogyan tudom egyeztetni.

Nagyon sokszor fordul elő, hogy további ellenállások jelennek meg, mind az aktív mind a passzív szekunderből-szekunderbe programban.

Példa:

Fel akarok szerelni egy polcot otthon a panellakásomban. A polc és a szerszámok megvannak hozzá és éppen ráérek.

 • Első eset:

Egyedül 1 órahossza a munka, amennyiben a szomszédok semlegesek.

 • Második eset:

Egyik szomszéd megérzi, hogy segítség kellene, talán tegnap említettem, hogy ma ezt tervezem, átjön és segít fúrni, tartani, felszerelni. Fél órát vett igénybe a munka.

 • Harmadik eset:

Egyedül vagyok. Fúrni kezdek, mire a másik szomszéd becsönget, mondván ez neki nem tetszik, zavarja, hagyjam abba. Viaskodunk, próbáljuk meggyőzni egymást, elmegy, mégis csinálom, kihívja a rendőröket, macera, stb. 3 óra ment el ugyanazzal a polccal.

Bár a lakás az enyém és azt csinálok vele amit akarok (tehát PSZSZP), mégis megjelent egy ellenállás az "áramkörben", amivel bővebben a Hatodik megközelítésben fogunk foglalkozni. Természetesen aktív szekunderből-szekunder esetén is megjelenhetnek (azaz mindig megjelennek) további ellenállások is. Mindezek kapcsolási és sematikus ábrázolása lesz a fent említett Hatodik megközelítés témája.

Miről volt szó ebben a 3. megközelítésben?

 • Az Univerzális Teremtő Energia megjeleníti, létrehozza a világegyetem bármely pontján azt a parancsot, amit kapott. 
 • Ez a parancs lehet az elsődleges, Primer Program, avagy a másodlagos Szekunder Program.
 • A Primer Program folyamatosan és megszakítás nélkül fut, míg a Szekunder Program csak akkor, ha az emberi Szabad Akarat belenyúl, módosítja, átteremti azt. 
 • Ha a Szabad Akarat úgy dönt, hogy változtat, akkor a Teremtő Képzelet fogja formába önteni a vágyat.
 • Elképzelés illetve az abból következő beteljesülés minőségét és hatásait is igyekeztünk ábrázolni.

A negyedik megközelítésben körüljárjuk azt, hogy milyen döntéseket érdemes hoznunk ahhoz, hogy a lehető legjobban meg tudjuk közelíteni azt a célt, amiért a világ létrejött.