Második megközelítés - A látható kép oka, az őt létrehozó program 

Az ember a tudatával vezérli az Univerzum teremtő gépezetét

Miről volt szó az 1. megközelítésben?

 • Világunk legkisebb építőkockái a forrásból bukkannak fel és tűnnek el vissza.
 • Van egy legkisebb egység, ami alatt nincs struktúra, csak energia. Ezek a világ pixelei.
 • Körüljártuk a látható kép forrását és magát a látható képet. 
 • Egyszerű logikai fonalat bontogatva feltárult a tévé, a mozi és a Földünk működésének, minden pillanatban létrejövő folyamata. (Természetesen a tévét tetszőlegesen behelyettesíthetjük monitorral, LCD kijelzővel, avagy a mozit is bármilyen projektorral, kivetítővel. Éppígy a Földünk is tetszőlegesen behelyettesíthető a világegyetem bármely részével, csillagával, bolygójával, kvazárjával)

Miről lesz szó a ebben a 2. megközelítésben?

 • Boncolgatjuk, hogy a világ folyamatos újrateremtődése nem véletlenszerű, hanem megírt programok szerint történik.
 • Megnézzük, hogy mi az az ok, ami a világunkat (mint látható képet) létrehozza.
 • Párhuzamot vonunk a számítógép valamint a világunk felépítése és működése között.
 • Betekintünk a világ operációs rendszerébe

A forrás és a kivetült kép kölcsönös viszonya. 

 • A televízió esetében a tévé adás az ok. Ha nincs adás, nincs ami megjelenjen a képernyőn..

Régebben adásszünet idején egy csomó szemcse vibrált csak a képernyőn. Sokat néztem ezt is gyerekkoromban, mert vártam, hogy vasárnap délelőtt 9 órakor elkezdődjön végre a matiné, benne néhány rajzfilm. Volt egy orosz (bocsi, szovjet) rajzfilm, a címe az volt, hogy "Mindent tudni akarok" «Хочу всё знать» 

Rettenetesen gyűlöltem, mert szovjet volt, s mert akkoriban minden szovjet dolgot ellenezni kellett itt a vasfüggönyön innen. De nem volt más, hát azt is megnéztem. Aztán néhány évtized múltán magam is olyanná váltam, aki mindent tudni akar a világ működéséről. Groteszk. Talán ezért sem mindegy mit adunk a gyerekeink elé kicsi korukban, mert óhatatlanul vissza fog köszönni későbbi életszakaszuk folyamán. S manapság bizony leginkább gyűlöletet és erőszakot ont magából a média. Nem nehéz kikövetkeztetni hová vezet ez. • Mozi esetében a film az ok. Ha nem teszünk filmtekercset a mozigépbe, csak fehér fényt fogunk látni a vásznon.

Volt olyan is régebben, amikor még a mozigépész indította el a következő gépet a következő tekerccsel, hogy kicsit talán bealudt, mert az előző film kifutott és jött a nagy fehér vászon. Persze csak 2-3 másodperc volt, de egy izgalmas jelenetet ügyesen tönkre tudott tenni.

 • Számítógép esetében pedig a program az ok. 

Az operációs rendszer az, ami kezeli és működteti a gép áramköreit, amiben a megfelelően felhelyezett programok elérhetővé válnak számunkra. Ezen programok legtöbbjét meg tudjuk jeleníteni a monitoron, de olyanok is vannak, amik csak a háttérben futnak. 

Az, hogy mi legyen látható a képernyőn, minden esetben valamilyen program határozza meg.
Az, hogy mi legyen látható a képernyőn, minden esetben valamilyen program határozza meg.

A működő számítógép két alapvető részre bontható: 

a hardverre és a szoftverre. 

A hardverhez tartozik a számítógép minden látható, kézzel fogható alkatrésze (az angol "hardware" szó eredeti jelentése vasáru, kemény áru, utalva a fizikai, kézzel fogható eszközökre).

Az alkatrészekből összerakott gép azonban még nem működőképes, mert magától nem tudja, mit kell tennie - még egy összeadást sem képes elvégezni! Szükség van tehát valamire, ami mindig, lépésről lépésre megmondja a gépnek, hogy mit csináljon: ez a szoftver. A szoftver adatokból és programokból (utasítás-sorozatokból) áll.

A fentiekből következik, hogy a számítógép és a hardver fogalma közé nem tehetünk egyenlőségjelet, hisz a szoftver nélkül a számítógép működésképtelen. Neumann János szerint a modern számítógép olyan összetett rendszer, amelyben a gépi berendezések és a programok egymástól elválaszthatatlan egységet alkotnak.

Az alábbi szöveg röviden a szoftverekről beszél, hogy milyen programok vannak és azok funkcióiról.

program

A számítógépek nem gondolkodnak: csak azt végzik el, amire utasításuk van, azt viszont nagyon gyorsan és nagyon pontosan. Egy adott feladat előre megadott utasításainak (algoritmusának) a számítógép számára érthető formája a számítógépes program. (Most csak erről van szó, de a program szónak szélesebb értelme van: valamely folyamat lépéseinek egymás utáni sorozata - algoritmusa - alapján kialakított utasításrendszer, gondoljatok pl. a zenélő automatákra, az automata mosógépre, de programok - átvitt értelemben - a színházi- vagy tv-műsorok is.) A jó programmal szembeni követelmény: "felhasználó-barát" legyen (a számítógépet részleteiben nem értő átlag ember is könnyen tudja használni, tudjon segítséget kérni, ha valamilyen műveletre nem emlékszik); a képernyőn megjelenő szöveg és ábra érthető és szép legyen; a feladatot a lehető leggyorsabban és a szükséges pontossággal oldja meg. A programmal megoldható feladatok sokaságát nehéz lenne felsorolni, lényegében minden olyan feladat megoldása programozható, amelyre van algoritmus (jó néhányról ebben a képeskönyvben is szólunk, pl. irányítás, közlekedés, robot-vezérlés, zene). A nagy programrendszerek (pl. a WINDOWS, a szakértői rendszerek vagy azadatbank programok) sok-sok ember, hosszú és összehangolt munkának gyümölcse. Sokszor ellenőrzik az elkészült programokat, mielőtt azok a piacra kerülnek, mert egy hibás program-rész hosszú órák munkáját ronthatja el. Persze vannak kimondottan olyan programok is, amelyekkel a készítők tudatosan akarnak kárt okozni. Nemcsak a vírus programokra gondolok, hanem az olyan játékokra is, amelyek gyűlöletre, vadságra, embertelen magatartásra nevelnek.

bővebben: https://web.axelero.hu/eszucs7/KOMPUTERVILAG/M-R.htm

Elérkeztünk hát a nagy felismeréshez.

Mivel minden látott képet megelőz egy ok, egy program, így okkal feltételezhető, hogy:

A világ, az univerzum és Földünk is meghatározott programok alapján működik.

"A nagy programrendszerek (...) sok-sok ember, hosszú és összehangolt munkának gyümölcse." - írja a fenti cikk

Tehát nem lehet a véletlen műve.

Saját megértésem a Nagy Egészről 

Az alábbiakban közreadom saját megértésemet, amely sokféle ezoterikus irányzat és Szentirat tanulmányozása révén öltötte fel ezt az alakot.

A megnyilvánulatlan Univerzum, maga a Teremtő Atya Isten önmagában létezett az örökkévalóságban. Azonban nem volt mihez viszonyítani, ezért kiáradt vagy kiárasztotta egy részét, amitől fogva lett tér - lett idő - és mindent lehetett viszonyítani valamihez.

"Azt kívántad, hogy felismerjenek Téged, ezért egyetlen kimondott szavaddal életre hívtad a teremtést, és megalkottad a világegyetemet."     Bahá'u'lláh  (részlet egy bahá'I imából)

Megszületett a dialektikus világ. Ezt nem azonosíthatjuk pusztán egy pillanatnyi "ősrobbanással", hanem a kezdetektől fogva létező - most is működő - minden ezred,vagy méginkább milliomod másodpercben újrateremtődő valóság, amely mindig a korábbi állapotot másolja le. Belülről hat - kifelé épít, majd egy villanásnyi élete után elbomlik, hogy helyét a következő valóság vegye át, szintén egy pillanatnyi ideig.

Isten az Univerzális Teremtő Energia által működtet, épít és rombol. Aminek a tudat energiát ad, azt élteti, amire nem fordít figyelmet, az elbomlik, az enyészeté lesz...

Építő és romboló erők

Példa

Megfigyelhető egy lakott karbantartott ház, avagy egy elhagyott épület esetében is

Tanya, néhány év gazdátlanság után
Tanya, néhány év gazdátlanság után
Ugyanaz a tanya, két év gondozás után
Ugyanaz a tanya, két év gondozás után

Ahogyan a "Tanyaverzum" oldalunkon Marikám is írja, nem túl régen tanyavásárlási lázban égtünk, valami kényszerített bennünket egy picit el a várostól. Noha a végleg kiköltözés még nincsen a tervekben, mégis nagy vágyakozással kezdtük el keresni a nekünk megfelelő helyet.

Ezen kutató munka során sok tanyát megnéztünk, és mindemfélét találtunk. Mivel az anyagi források sokkal inkább közelítetettek a szűköshöz, mint a bőségeshez, inkább az egyszerűeket, felújításra szorulókat vettük szemügyre..

Hamar megállapítottuk, hogy egy lakatlanná váló tanya, igen gyorsan le tud pukkadni. A természet azonnal átveszi az irányítást, kinőnek a sumarak (a vékony vad facsemeték), a gaz és befúj mindent a szél homokkal, földdel.

Viszont nagyon hasonló a helyzet abban az esetben is, ha a tanya gazdája valamilyen ok miatt nem gondozta azt rendszeresen. Kinőtt minden és ha picit még trehány is volt ez a gazda, akkor mindent elborított a szemét.. A természet azonnal megkezdte ennek a lebontását és érdekesen szétmálló műanyag flakonok, felismerhetetlenségig elrozsdásodott vasak éppúgy voltak találhatók ilyen tanyákon, mint napégette, máladozó gumifélék.

Valami érthetetlen ok miatt, szinte vonzódtunk ahhoz, hogy egy ilyen szemetes, gazos, sumaras tanyát vegyünk és mily furcsa! Éppen ilyet sikerült venni.

Hetekig hordtuk el a szemetet (nem egyfolytában) a szeméttelepre (bocsánat, Regionális hulladéklerakó telepre), és büszkén néztük építő munkánkat, amint egy minuszos helyből egy plusszosat tudtunk csinálni.

Valahogy így fest ennek a sémája

Vissza a programokhoz

Az ember által megírt számítógépes programok éppúgy a természetet másolják le, mint például a tépőzár feltalálásakor megfigyelt bogáncs.

Nézzük meg először azt, hogy mit talált fel az ember oly brilliánsan.

Az operációs rendszer 

Az operációs rendszer az a szoftver (program) amely nélkülözhetetlen a számítógép működéséhez. Feladatai közé tartozik többek között a hardver kezelése, a programok futtatása, és kapcsolattartás a felhasználó és a számítógép között. A lenti képen három operációs rendszer logója látható.

Windows 7 operációs rendszer
Windows 7 operációs rendszer
OS X operációs rendszer
OS X operációs rendszer
Linux operációs rendszer
Linux operációs rendszer

Az operációs rendszer részei

- Rendszermag: ez a rész felelős a számítógép működtetéséért, vezérléséért.
- Alkalmazói interfész: ez a rész kezeli a programokat, felelős azért, hogy a programok hogyan használhatják a hardvert (pl. nyomtató, USB port stb.)
- Rendszerhéj: a felhasználóval való kapcsolattartást biztosítja.

Az operációs rendszerek csoportosítása

Felhasználók száma szerint
- Egyfelhasználós: Ezek az operációs rendszerek nem voltak felkészítve több felhasználói adatainak, beállításainak kezelésére. Többen is dolgozhattak (persze nem egyszerre) egy gépen, de akkor mindenki látta a másik által lementett, beállított dolgokat. Ilyen volt például a DOS
- Többfelhasználós: Az ilyen operációs rendszerek képesek elkülöníteni egymástól több felhasználó beállításait, adatait. Beállítható például, hogy az egyes felhasználók egymás állományait ne lássák. Minden mai modern operációs rendszer ilyen.Feladatok (futtatható programok) száma szerint
- Egyfeladatos: Egyszerre csak egy program futtatható. Ha egy másikat is szerettünk volna elindítani, akkor az aktuálisan futó programot előtte be kellett zárni. Így működött a DOS.
- Többfeladatos: Több program futtatható egyszerre. Tudunk egyidejűleg zenét hallgatni, internetezni, és CD-t írni is. A mai operációs rendszerek már ilyenek.Felhasználói felület alapján
- Karakteres: A felhasználónak parancsokat kell(ett) gépelni a számítógép használatához. Egyszerű felhasználó számára nehézkes a használata. Ilyen volt a DOS, és alapvetően ilyen ma a Linux operációs rendszer.
- Grafikus: A felhasználó egy könnyen használható ikonokat, és más grafikus elemeket tartalmazó felületen keresztül adhat utasításokat a számítógépnek. Ilyen a Windows, vagy a Macintosh gépek operációs rendszere az OS X, és egy grafikus rendszerhéjjal kiegészítve a Linux is.A grafikus operációs rendszer felületének egyik fontos eleme az ablak. A legtöbb program egy (vagy több) ablakban fut.

bővebben : https://www.karinthy.hu/home/informatika/szoftver/szoftver/oprendszer.html

Most nézzük az egyezéseket az Isteni műben

 • A Teremtő Isten megírta a világ operációs rendszerét. Ez az Univerzális Teremtő Energia.Ez kezeli a hardvert, és futtat számos programot.
 • Az egyik, legalapvetőbb program a Primer Program. Ez felelős a világegyetemben működő erők, törvények, kölcsönhatások, működtetéséért, melyek létrehozzák az anyagszerkezetet, s melyek minden körülmények között működnek.

Ezek alkotják a Rendszer magot és az Alkalmazói interfészt. Ehhez nekünk embereknek vajmi kevés közünk van. Viszont a rendszerhéjhoz, ami a felhasználóval való kapcsolattartást biztosítja, már sokkal több.

Itt lép be a képbe a felhasználó. 

 • Az ember, a szabad akarat törvényével beleszólási jogot kapott a világ (operációs rendszer) használatához. Sok dolgot változtathat, átalakíthat úgy, hogy mindazt az energia lavinát, ami működteti az Univerzumot, saját akaratával vezérelheti, ha kedve tartja. És persze ha ért is hozzá.
 • Az egyik fő összetevő, ami a működtetéshez szükséges, az a hit elképzelésünk sikerében.

Mt 17,20 Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.

https://biblia.biblia.hu/

A hitre még visszatérünk a további megközelítésekben

 • Az ember központja, belseje felé tett vágy, kívánság az Isteni vezérlőközpontba jut, majd (ideális esetben) az Univerzum törvényeivel összhangban, és Isten jóváhagyásával kiárad, mint megnyilvánult valóság. Mindez nem varázsütésre történik.
 • A folyamat automatikus mindazok részére, akik a megfelelő módon működtetik a "teremtő gépezetet", azaz értenek az operációs rendszer használatához. Ez (sajnos) akkor is működik, ha nem ideális és Istennek nem tetsző módon teszik azt.

A világ nevű számítógépes programot jelenleg 7 milliárdan kezeljük

A világot azonban nem egy ember kezeli, hanem jelenleg 7 milliárd. Ez a többfelhasználós számítógép használathoz hasonlatos.

- Többfelhasználós: Az ilyen operációs rendszerek képesek elkülöníteni egymástól több felhasználó beállításait, adatait. Beállítható például, hogy az egyes felhasználók egymás állományait ne lássák. Minden mai modern operációs rendszer ilyen. - írja a fenti cikk.

Valóban nem látjuk egymás állományait. Nem látunk bele egymás gondolataiba, emlékeibe, érzéseibe, s látszólag elkülönültek vagyunk egymástól. 

Viszont jó lenne felfognunk, hogy egy és ugyanazon számítógépet kloffoljuk mindahány milliárdan!

Milyen program fusson hát a világ nevű számítógépen?

Ha semmihez nem nyúlnánk a Földön (még gondolatban sem) akkor láthatnánk futni az alap Primer Programot.

Ez Isten ajándéka az emberiségnek. Egy játék. Remekül megírt logikus szabályai vannak, és meghatározott célja is van. A csörgedező patakok, gyönyörű hegyi tájak, de még a sivatagok, a zord sarkvidék is mind a játék része és alkotója kezemunkáját dicséri. Ahogyan a világűr lélegzetelállító szépsége is. A Természeti Törvények által folyamatosan változik a kép, a szél, a viharok, de akár a meteor becsapódások és a napkitörések által is formálva azt. Az állatok ösztön szintű létezése, építészeti vagy vándorlási csodái éppúgy a Primer Program része, mint az ember evolúciós fejlődése fizikai és lelki szinten egyaránt. A célról később.

Amikor megszületik egy baba, automatikusan a játék részesévé válik. Egyszer megpróbáltam rímbe szedni ezeket a gondolataimat. Nos nem sikerült (mondhatom rémes), de a lényeget talán visszaadja..

Élet kehely

Megszületik egy baba, tiszta és ártatlan.

Két dolgot tud és akar kitartóan,
Életben maradni és utánozni
Ordít ha nincs, akar, hogy legyen.

Látja, hogy járnak, hát felkel
Hallja ahogy beszélnek, hát mindent megjegyez
Látja amit csinálnak, hát mindent elles
S majd - eljő az idő - amikor kiontja magából
mindazt amit eleddig eltárolt

Kérdi a szülő - "Honnan szedi ezt a gyerek?
Tőlünk nem láthatta, erre fogadni merek"
Nem.
Gondolod. Nem is gondolod,
Mennyivel jobban ki van hegyezve
A tudata annak a gyereknek

Lát hall és - érez
Amit a felnőtt sejteni se képes
Évek telnek,és ő egyre vadabb
Akar, de már semmit nem kap
"Hagyj már" dörmög a papa
"Ne most" zörög a mama

Sebaj feltalálja magát a lurkó
Magát szórakoztatja előbb utóbb
Az utca nevel mint a vadon
Senki sem marad parlagon

A társadalom nem áll ki az emberért
Mostmár az egyén felelős tetteiért
Vagy belehúz és összekapja magát
Vagy felnőttként alaposan elissza az agyát

Nézz szét drága barátom
Jól van így a társadalom?
Aki vastag az tiszta?
Aki vékony az tehet róla?

Mit teszünk a gyerekeinkkel?
Szeretjük őket - öt tíz évet ?
Neveljük őket az esti tévéig?
Aztán, "Hagyj békén mert értem élek? "

Barátom! Így lesz az,ki téged kizsákmányol
Bájos gyerekből politikus vagy rabló
Mert utánoz, teszi amit látott
Ilyennek látta a környező világot

Mivel nem adtak neki lelki értéket
Így nem érdekli a másik szenvedése

Erkölccsel, illemmel, tisztelettel
Töltsd meg szívének kelyhét
Szellemi értéket rakjál be lelkébe
Vagy...
A társadalom tölti meg saját szemetével

Az Univerzális Teremtő Energia használatára nézzünk egy másféle hasonlatot

Egy transzformátor állomáson a vezérlő teremben a diszpécser egyetlen gomb megnyomásával működtet egy hatalmas megszakító kapcsolót, amely zárja az áramkört és több százezer volt feszültség kap szabad utat ezáltal, mely ezután képes árammal ellátni egy nagy városrészt, vagy akár egy kisebb várost.

Egy pici berendezés indította el a folyamatot, de nem véletlenszerűen! Ehhez valakinek (a diszpécsernek) az akaratára volt szükség. 

Vezérlőterem, Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvénytársaság (MAVIR Rt.)
Vezérlőterem, Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvénytársaság (MAVIR Rt.)

Ezen az animáción látható egy nagyfeszültségű megszakító kapcsoló működése 

Egy kis elektromos motor felhúz egy nagy rugót, ami eltárolja az energiát a következő ki vagy be kapcsolásig. Amikor a diszpécser kapcsolja azt a bizonyos kis kapcsolót, a különböző segéd járulékokkal, relékkel, ezt a rugót engedi szabadjára. Egy villanás alatt zárja az érintkezőt, hatalmas robajt keltve. Az áram pedig megindul. (Azért kell gyorsan végrehajtani a kapcsolást, mert ha ez lassan történne, az óriási áramerősség olyan ívet húzna az érintkezők között, ami használhatatlanná égetné azokat)

A Szekunder Programot éppilyen áttételesen vezéreljük mi emberek a Teremtő Képzeletünkkel.

Pici művelet (gondolat) indít el hatalmas energiákat (Univerzális Teremtő energia)

Hogyan?

Erre még visszatérünk.

Következzen egy ide egyáltalán nem illő történet.

Formula 1 rajongó lévén éveken át elzarándokoltam, egyedül, vagy a barátokkal a Hungaroringre. Igyekeztem megelégedni az állóhely nyújtotta szerény lehetőségekkel, tekintve, hogy az ülőhely lényegesen borsosabb volt.

Ez azt is jelentette, hogy a látási viszonyok erősen korlátozottak voltak. Az emberek, bár kulturált formában, de mégiscsak beálltak egymás elé, és persze a jobb helyek nem az álló, hanem az ülőhelyek lefedettségében volt. (És van most is)

Történt, hogy úgy 1995 -ben, az egyik edzésnapon, talán pénteken, hogy hogynem a szigorú jegyszedők megenyhültek és valamiért beengedtek az egyik tribünre. (Ez már régen volt, ne tessék megbüntetni őket ezért!) Nagy örömömben lerohantam a padsorok elé, egészen a kerítésig, ahol eddig még soha nem látott közelségbe kerültem a pályához. Talán 5-8 méterre lehettem így az aszfaltcsíktól, úgy hogy egy kis emelkedőre takarta a teljes kilátást jobbról, balra nézve viszont jól láthattam a következő kanyarkombinációt

Ekkor éppen nem jött még versenyautó. A távolban visítottak a gépek, de előttem csönd volt.


Még mindig...

Kisvártatva...sustorgásra lettem figyelmes, de hang szinte semmi.

Aztán már nagyon sustorgott, majd megpillantottam az autót, hatalmasat visított, a versenyző visszaváltott, durrant három négyet, iszonyatot lassult, bele a kanyarba, padlógáz, velőtrázó motorhang, brutális gyorsulás és már el is tűnt a jószág.

A történetben szereplő kanyart már (sajnos) átépítették. A képen Raikönnen 2008-ból a célegyenes ráfordítóban
A történetben szereplő kanyart már (sajnos) átépítették. A képen Raikönnen 2008-ból a célegyenes ráfordítóban

Talán 4-5 másodperc volt, libabőr a fejbúbig ... hisz, mily édes muzsika a 12 hengeres 3,5 literes versenygép zenéje és mily édes illatokat árasztott magából!
"Azta...fúú..de...hátez....apám!!!"- mondtam rettentő koordináltan.
És még jópár ilyen volt az edzés végéig.
Akkor nem, de utána azon kezdtem törni a billiárdgolyónyi agyamat, hogy mi lassulás volt, ami ott az orrom előtt lezajlott!? 

"Miért ne fogjuk ezt be? Hogyan lehetne befogni?"
Akkoriban többször dolgoztam a kosaras kocsival olyan transzformátor állomáson, amiről fentebb is volt szó.
Sokszor hallottam amint a rugó belevágja az érintkezőt az áramkörbe. Félelmetes hangja van. Utána lágy zizegés és máris feltekerte a rugót egy kis villanymotor.
"Nem lehetne azt a hatalmas fékezési energiát befogni és felhúzatni vele egy ilyen rugót, amit visszanyerhetnénk gyorsuláskor?"
Többeknek elmondtam a világmegváltó ötletemet, de a reakció az volt, hogy 

"Ugyanmár! Hogy? Nem lehet azt! Hagyjál már a hülyeségeddel!"
Néhány évre rá bevezették a KERS -t (kinetikus energia visszanyerő rendszer), ami ugyanezen az elven működik.
Nyilván nem én találtam fel, de legalább egyszerre járt az agyam a tervezőkkel. Ez mindenképpen megnyugvással töltött el.

Meglátás 

Még egy gondolat a vezérlő kapcsolásról

Az Univerzumban sokkal nagyobb energiák építik fel a világmindenséget, minden pillanatban, amelynek a vezérlésébe beleszólhatunk azáltal, hogy (helyesen) használjuk a Szabad Akarat kapcsolónkat. Rajtunk áll, hogy mit alkotunk a Teremtő Képzeletünkkel. Megteremthetjük magunk körül a világot, hiszen Isten beengedett minket a kapcsolóterembe.

Megszakítók és szakaszolók szerelése az egyik Mavir állomáson
Megszakítók és szakaszolók szerelése az egyik Mavir állomáson
Gyerek - nem az irányítóközpontban. Olyan képet ugyanis nemigen találtam. Gyerek az irányítóközpontban? Felelőtlenség volna...
Gyerek - nem az irányítóközpontban. Olyan képet ugyanis nemigen találtam. Gyerek az irányítóközpontban? Felelőtlenség volna...

Talán az emberiség van már annyira felnőtt, hogy nem kapcsol össze-vissza, mert az alaposan összekuszálná az áramköröket.(Bár jelenleg sajnos nem errefelé haladunk.)

Nyilván nem véletlen, hogy korábban nem tárulhattak fel ezek a megközelítések, hiszen ahogy egy kisgyermek legfeljebb még csak játszadozna a vezérlőközpontban anélkül, hogy tudatában lenne annak jelentőségéről és veszélyéről, úgy a meggondolatlan és önző ember is csak ront a világ helyzetén, ha rosszul használja ezt a gigantikus energiát, nevezetesen saját teremtő erejét.

Hasonlat a Teremtő Képzelet használatára 

Elindítok egy játékot a számítógépemen, mondjuk a SimCity városépítőt. 

A programírók úgy alkották meg ezt a játékot, hogy bizonyos alapszabályokat nem léphetek át, míg nagyon sok minden fölött én határozhatok. A játék megadja a keretrendszert, amin belül kiélhetem kreatív vagy akár következetlen hajlamaimat is. Létezik demo játék is, ahol végignézhetem azt, ahogyan a program szépen és gördülékenyen felépít egy várost. Ha ez már uncsi, akkor elkezdhetem a saját városomat.

Itt is választhatok kétféle opció közül:

 • Előre felépített várost veszek át, és folytatom a működtetését, vagy
 • Teljesen az elején kezdem, én választom ki a kezdő állapotokat, mint hegyes vagy sík környezet, tengerpart stb.

Nekilendülök.

Mondjuk tök béna vagyok az elején, nem tudok rendesen felépíteni semmit, elfogy a rendelkezésemre bocsátott kredit mennyiség és persze senki nem akar a városomban lakni.

Ekkor hördülök fel és azt mondom, hogy "Ez a játék béna, ki talált ki ilyen zagyvaságot!"

Nagysokára veszem csak észre, hogy van a játéknak "Tutorial" lehetősége is, azaz megtanulhatom az egészet lépésről-lépésre, mielőtt nekiindulnék a nagy építkezésnek.

Hát legyen! Megtanulom.

S lám! A játék elkezdi felfedni önmagát. Logikussá és élvezhetővé válik. Szórakoztat és nagyon de nagyon tanít.

És...minden könnyebb lesz benne. Szeretem játszani.

Világunkban ugyanez a helyzet

Nézzük az egyezéseket:


1.     A programíró úgy alkotta meg a játékot, hogy bizonyos alapszabályokat nem léphetek át

A világ ragyogó eltervezettséggel működik, de az alapszabályok rajtam kívül állnak. Nem nyúlhatok bele a játék szerkezetébe. Az élet élet marad, a fizikai és szellemi törvények pedig változatlanok maradnak. (A kivételekről később.)

2.    Létezik demo játék is

Ez a Primer Program. A természet által formált világ folyamatosan fut, mint alapprogram. A szél fúj, a nap süt, a fű és a fák nőnek, az állatok legelésznek stb. Szemlélhetem, ha úgy tetszik.

3.   Sok minden fölött én határozhatok. A játék megadja a keretrendszer

Tehát hozhatok döntéseket, hogy mit szeretnék csinálni a világban. Csupán szemlélődni, vagy alkotni, tenni valamit. A fákból házat építek, a fű helyét felszántom, búzát vetek, az állatokból húst, tejet és tojást nyerek. Elképzeléseim vannak, és sok mindenben döntök. Ez a Szekunder Program.

4.   Tök béna vagyok az elején, nem tudok rendesen felépíteni semmit

Nem tudom használni a világot. Rossz döntéseket hozok, megbántok embereket, a csajok a hátuk közepére sem kívánnak (nem tudom felépíteni a kapcsolataimat). Házam, állásom nincs, nem értem hogy lehet ilyen gatya ez a világ!?

5.  Van a játéknak "Tutorial" lehetősége is, azaz megtanulhatom az egészet lépésről-lépésre

Az életem során rájövök, hogy magam teremtem a jövőmet, és energia befektetéssel, Akarat Erővel  olyanná tudom formálni az életemet, amilyenné szeretném. 

Megjegyzem, hogy mindannyian különböző nehézségi szintű pályán vagyunk és a szintek nagyon eltérőek lehetnek. Erről majd később.

6.  A játék elkezdi felfedni önmagát. Logikussá és élvezhetővé válik. Szórakoztat és nagyon de nagyon tanít.

Elkezdem érteni az életet. Logikusak lesznek a benne lévő törvények. Néhol szórakoztat, de van ahol nagyon nehéz. Ott tanít.

7.   És...minden könnyebb lesz benne.

Lassan, hangsúlyozom lassan, kialakul a megelégedettség és az elfogadás az ember életében, a világ és az embertársai felé. Megérti ki miért olyan vele, ki hol tart a saját játékában és kit milyen program vezérel. Az élete nem lesz könnyebb egy hangyányit sem, de a tudat, hogy mindezen játékszabályokat már érti, sokat segít abban, hogy a nehezebb pályán is helyt tudjon állni.

Miről volt szó ebben a 2. megközelítésben?

 • Az emberiség magának formálja Földet és szinte bármit megteremthet rajta gondolatai által. Házakat, falvakat, városokat éppúgy, mint emberi kapcsolatokat, kisebb és nagyobb társadalmakat.
 • A világ operációs rendszere az Univerzális Teremtő Energia nem mérlegel, nem bírál, hanem létrehozza azt, amire parancsot kapott. Ez a parancs érkezhet az Isteni alapprogramból, a Primer Programból, avagy az ember által módosított Szekunder Programból.
 • Ideális lenne, ha mindenkit megtanítanánk a világ használatára, hogy ne akarjuk gyerekesen elrontani egymás játékát, hanem megtanuljunk közösen gondolkodva, egységben alkotni.

A 3. Megközelítésben az Univerzális Teremtő Energia működését vizsgáljuk meg.

Folytatás: https://www.alkotottvilagunk.hu/a3-megkozelites/