Egység sokszínűségben

Ezen az oldalon azokat a törekvéseket, gondolatokat, alkotásokat vonultatjuk fel, amelyek az emberiség egységének alapgondolatát hivatottak betölteni.

Zenészek muzsikáltak a békéről, művészek alkottak az egységről, nagy gondolkodók írtak az ideális egymás mellett élésről, államférfiak igyekeztek jobbá tenni emberek és népek életét.

Marika és Csaba meggyőződése, hogy ezek a törekvések mind az Isteni sugallat hatására történtek és történnek, mely sugallat szeretné, ha az emberiség úgy és arra használná a Földet, ahogyan és amire az ki lett találva. Szeretetre, békére, békességre, együttérzésre, barátságosságra, önzetlenségre, Áldott létezésre.

Zenészek az egységről

A dalokhoz tartozó videók az eredeti nyelven szólnak, a szöveg magyarul itt található meg 

Jimmy Cliff - We all are one

Jimmy elárulja a nagy titkot: Mindannyian ugyanazokból a kémiai anyagokból vagyunk.Mindannyian egy vagyunk 


Mindannyian egy vagyunk, ugyanazok vagyunk
Én te vagyok, s te én vagy (Ó, igen)
Mindannyian egy vagyunk, ugyanaz az univerzum
Én te vagyok, s te én vagy
Nem számít hol születtünk, emberi lények vagyunk
Ugyanaz a kémia, ahol az érzelmek és érzések
Mindegyike megfeleltethető a szeretettel
Nem kerülheted ki, mindegy hogy próbálod
Inkább hidd el
És ha kiderítenéd, hogy nem vagy más, mint én
Válasz
(Hiszen) Mindannyian egy vagyunk (mindannyian), ugyanazok vagyunk (ugyanazok vagyunk)
Én te vagyok, s te én vagy (Én te vagyok, s te én vagy)
Mindannyian egy vagyunk (mindannyian), ugyanaz az univerzum
Én te vagyok, s te én vagy
Az egyetlen különbség, amit látok, az a lélek tisztasága
A bőrünk színe nem számít
Nevetünk, beszélgetünk, mosolyogunk, mindannyian élünk
Az érzések, melyek minden arcot felfrissítenek
Oly igazak, oly igazak
S elhihetnéd, hogy nekem is ugyanolyan érzéseim vannak
Mint neked
(Hiszen) Mindannyian egy vagyunk, ugyanazok vagyunk
Én te vagyok, s te én vagy (Én te vagyok, s te én vagy)
Mindannyian egy vagyunk (mindannyian), ugyanaz az univerzum
Én te vagyok, s te én vagy (Mmm, hmm)
Mindannyian egy vagyunk (mindannyian), ugyanazok vagyunk (ugyanazok)
Én te vagyok, s te én vagy (Én te vagyok, s te én vagy)
Mindannyian egy vagyunk (mindannyian), ugyanaz az univerzum
Én te vagyok, s te én vagy
Nézzétek meg a gyerekeket, milyen jól elvannak csak úgy
(Bár) Mindannyian különbözőek, de lelkük mélyén
Szeretetüket nem rejtik el
Nem rejtik el, nem rejtik el, nem rejtik el,
(Hiszen) Mindannyian egy vagyunk, ugyanazok vagyunk
Én te vagyok, s te én vagy (Ó, igen)
Mindannyian egyek, ugyanaz az univerzum (vagyunk)
Én te vagyok, s te én vagy
Mindannyian egy vagyunk (mindannyian), ugyanazok vagyunk (Ugyanaz a személy)
Én te vagyok, s te én vagy (Nem számít, hová mégy)
Mindannyian egy vagyunk (Mindannyian), ugyanaz az univerzum (Ugyanaz a személy)
Én te vagyok, s te én vagy (Ó, igen)
Mindannyian egy (tudjuk, tudom)
Ugyanaz a személy vagyunk (mindannyian tudjuk, ó, igen)
Én te vagyok, s te én vagy (Ó, igen)
Mindannyian egyek vagyunk (érzelmek és érzések), ugyanolyan egyetemesek
(Mindegyike maga a szeretet)Én te vagyok, s te én vagy

Bob Marley - One love

A reggie király klasszikusa, melyben arról énekel, hogy csak legyünk együtt,  dícsérjük az Urat és jól fogjuk érezni magunkat 


Egy szív, két szív

(fordította: Gaál György István) 

Egy szív, két szív érezzük jól magunkat és egymást
Sok hangos gyerek EGY SZÍV
Sok hangos gyerek KÉT SZÍV
Mondj hálát az Úrnak és köszönd a sok áldást
Gyertek mind és érezzük jól magunkat. váó váó váó váó 
Hagyjuk másnak a bárgyú beszólásokat EGY SZÍV
Egy dolgot azért ha lehet mégis megkérdeznék SOK SZÍV
Jut hely fönt egy hálátlan tévelygőnek
ki azért tagad, hogy ne tagadja meg saját hitét és önmagát?
Higgy nekem egy szív, két szív
érezzük jól magunkat mindnyájan.
Mint volt a kezdetekben EGY SZÍV
mint lesz a végezetben KÉT SZÍV
Mondj hálát az Úrnak és köszönd a sok áldást
Gyertek mind és érezzük jól magunkat
Még valami: add hogy küzdjünk a Végső Szent csatában EGY SZÍV
ha megjön az emberfia ne a pusztulás várja EGY DAL
Mentsd azokat, akiknek elfogy esélye
senki sem bújhat el a Teremtő Atyától. egy szív két szív
Gyertek mind és érezzük jól magunkat
Könyörülj az emberen EGY SZÍV
Ó Uram SOK SZÍV 
Mondj hálát az Úrnak és köszönd a sok áldást
Gyertek mind és érezzük jól magunkat Mondj hálát az Úrnak és köszönd a sok áldást
Gyertek mind és érezzük jól magunkat 

Michael Jackson - Heal the world

A pop király klasszikusa felnyitja a szemeket, hogy ha nem tetszik a világ sanyarú állapota, akkor tedd azt egy jobb hellyé - nekem, neked és az egész emberiség számára


Meggyógyítani a világot

Magyar dalszöveg

Van egy hely a szívedben
Ez a hely a szeretet
És ez a hely világosabb tud lenni a holnapnál
Ha tényleg próbálod
Megfogod találni és nem kell sírnod
Ezen a helyen meg fogod érezni, hogy
Nincs fájdalom vagy bánat

Több lehetőség is van, hogy eljuss oda
Ha eléggé érdekel az élet
Csinálj egy kis helyet
Csinálj egy jobb helyet Gyógyítsd meg a világot
Tedd azt egy jobb hellyé
Érted és értem
És az egész emberiségért
Van, hogy az emberek meghalnak
De ha eléggé érdekel az élet
Tedd azt egy jobb hellyé
Értem és érted 

Ha tudni szeretnéd miért
Van szeretet, ami nem hazudik
A szeretet erős
Csak ez számít, örömmel adni
Ha mi megpróbáljuk, látni fogjuk
Mert ebben a boldogságban nem érezzük
A rettegéstől való félelmet
Hanem abba hagyjuk, hogy csak vagyunk és elkezdünk élni végre

Mindig ezt érezzük
A szeretet elég nekünk a növekedéshez
Tehát csináljunk egy jobb világot
Csináljunk egy jobb helyet

Gyógyítsd meg a világot
Tedd azt egy jobb hellyé
Érted és értem
És az egész emberiségért
Van, hogy az emberek meghalnak
De ha eléggé érdekel az élet
Csinálj egy jobb helyet, érted és értem

Az álom amit kigondoltunk
Abban felfedtük örömteli arcunk
A világ amiben egyszer hittünk
Újra ragyogni fog, kegyelemben
Akkor miért élünk fojtogató életet?
Mert ez sebesíti meg a Földet és feszíti keresztre a lelket
Pedig egyszerű volna látni
Hogy ez a Föld mennyei
Legyél Isten fénye te is

Repülhetnénk magasan
A lelkünket nem hagyná meghalni
A szívemben érzem ti mind a testvéreim vagytok
Csináljunk egy világot, ahol nincsen félelem
Együtt sírhatunk öröm könnyeket
Láthatjuk, ahogy a nemzetek a kardokból ekevasat kovácsolnak

Mi el tudunk jutni oda
Ha eléggé érdekel az élet
Csinálj egy kis helyet
Ahhoz, hogy csinálj egy jobb helyet

Gyógyítsd meg a világot
Tedd azt egy jobb hellyé
Érted és értem
És az egész emberiségért
Van, hogy az emberek meghalnak
De ha eléggé érdekel az élet
Csinálj egy jobb helyet értem és érted
Gyógyítsd meg a világot
Tedd azt egy jobb hellyé
Érted és értem
És az egész emberiségért
Van, hogy az emberek meghalnak
De ha eléggé érdekel az élet
Csinálj egy jobb helyet érted és értem

Gyógyítsd meg a világot
Tedd azt egy jobb hellyé
Érted és értem
És az egész emberiségért

Politikusok és gondolkodók a békés egymás mellett élésről

Van egy álmom

Részlet Martin Luther King híres beszédéből

(Szeretlek Magyarország 
2013. augusztus 28.) 

/.../ 

Van egy álmom: négy kicsi gyermekem egy napon olyan országban fog élni, ahol nem a bőrük színe, hanem a jellemük alapján fogják megítélni őket.

Van egy álmom.

/.../

Van egy álmom.

Van egy álmom: egy napon minden völgy fölemelkedik, minden hegy és halom lesüllyed, az egyenetlen egyenessé lesz és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember.

Ez a mi reménységünk. Ezzel a hittel térek vissza Délre. Ezzel a hittel képesek leszünk kifaragni a kétségbeesés hegyéből a reménység kövét, ezzel a hittel gyönyörű szimfóniává változtatjuk nemzetünk fülsértően hamis hangjait. Ezzel a hittel és abban a tudatban, hogy egy napon szabadok leszünk, tudunk majd együtt dolgozni, együtt imádkozni, együtt harcolni, együtt börtönbe vonulni, együtt kiállni a szabadság mellett.

/.../

Ha szabadság zenghet, ha engedjük, hogy a szabadság zengjen minden faluból és minden falucskából, minden államból és minden városból, akkor közelebb hozhatjuk azt a napot, melyen Isten minden gyermeke, feketék és fehérek, zsidók és pogányok, protestánsok és katolikusok kézen foghatják egymást, s együtt énekelhetik a régi néger spirituálét: "Végre szabadok! Végre szabadok! Hála a Magasságos Istennek, végre szabadok vagyunk!"

Életem és gondolataim 

Részlet Albert Schweitzer könyvéből

A Cultura Magazin cikke 

"Aki jó cselekedetekre szánja el magát, nem számíthat arra, hogy az emberek eltakarítják az útjából az akadályokat. Sőt, el kell viselnie, hogy újabbakat gördítenek elébe. Csak az az erő győzheti le őket, amely a nehézségek közepette megacélozódik és megtisztul; az az erő, amely csak a lázadást ismeri, kimerül. Az eszmény szolgálatának az emberiségben élő óhajából csupán kicsiny töredék valósulhat meg sikeres cselekedet formájában. A jót cselekedni akaró erők nagyobb részének meg kell elégednie rejtett és befejezetlen tettekkel. E nekibuzdulások összessége azonban ezerszer értékesebb, mint a látványos, önző tevékenység. Ez utóbbi úgy viszonylik az előbbihez, mint a tajték a tenger mélyéhez.

A jóra törekvő névtelen erők azokban testesülnek meg, akik - nem tudván egész egzisztenciájukat közvetlen, egyéni szolgálatnak áldozni - mellékfoglalkozásként gyakorolják a jót. Többségük sorsa az, hogy valamilyen kenyérkereső foglalkozást űznek, amivel fenntartják magukat, és biztosítják helyüket a társadalomban, valami közönséges, sőt kínos munkát végeznek, amely lassanként megbéklyózza a lélek eleven erőit. És mégis, nincs olyan helyzet, amelyben nem mutathatnánk meg emberségünket. A munka fokozódó specializálódása és elgépiesedése teremtette problémát a társadalom csak részlegesen oldhatja meg materiális síkon tett engedményekkel. A lényeg egészen más: az, hogy az emberek ne tűrjék passzívan sorsukat, hanem teljes erejükkel igyekezzenek megvalósítani önmagukat oly módon, hogy szellemi tevékenységet fejtsenek ki, még a legkedvezőtlenebb körülmények között is. Az ember mindennapi kenyérkereső munkája mellett is megmentheti emberségét, ha felkutatja az összes lehetőségeket, bármily szerények legyenek is, hogy emberségesen viselkedjék embertársaival, akiknek emberi segítségre van szükségük. Ily módon a Szellem és a Jó szolgálatába állíthatja erőit. Semmiféle sors nem akadályozhatja meg az egyént abban, hogy közvetlen, emberi szolgálatot teljesítsen, foglalkozása mellett.

Bárcsak mindenik azon igyekeznék, hogy emberségesen viselkedjék felebarátaival ott, ahol éppen van. Ettől függ a világ jövője. Annak alapján, ahogyan megismertem az embereket, bizton állíthatom, hogy sokkal több bennük az eszményire való törekvés, mint amennyi a felszínre kerül. Miként a föld felszínén hömpölygő folyók száma sokkal kisebb, mint a föld alatti, láthatatlan folyóvizeké, a szemmel látható idealizmus is ritkább, mint az emberek szíve mélyén rejtőzőt, feltáratlan érzelem. Fel kell oldani a lebéklyózottat, felszínre kell hozni a föld alatti források vizét: az emberiség várja az ilyen feladat megoldására képes embereket."

AMERIKA TIZENHÁROM EGYESÜLT ÁLLAMÁNAK EGYSÉGES NYILATKOZATA.

/részlet/

Amidőn az emberi események sodrában szükségessé válik egy nép számára, hogy feloldja azokat a kötelékeket, amelyek egy másik néphez fűzték, és elfoglalja a föld­kerekség Hatalmai között a Természet Törvényei és a Természet Istene által részére kijelölt különálló és egyenrangú helyet, akkor az emberiség ítélete iránt érzett illő tisztelet megkívánja, hogy kinyilatkoztassa azokat az okokat, amelyek a különválásra késztették.

Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, ame­lyek­­ről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabad­sághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre.

Ezeknek a jogoknak a biztosí­tá­sára az Emberek Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kor­mány­zottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely Kormányforma alkal­mat­lan­ná válik e célok megvalósítására, a nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megvál­toz­tassa vagy eltörölje, és új Kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatal­mát olyan módon szervezve, amely jobban védi Biztonságát, és jobban elősegíti Boldogulását.

A józan ész azt kívánja, hogy a jól bevált Kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt; és valóban a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberiség inkább szenved mindaddig, amíg a rossz nem válik elviselhetetlenné, mintsem hogy kivívja jogait, és eltörölje a megszokott formákat. Ha azonban a vissza­élések és bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a Célt szem előtt tartva azt bizo­nyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége, hogy az ilyen Kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új Védelmezőkről gondoskodjék. ...

Charles Chaplin - A Diktátor

/záróbeszéd/

"Sajnálom, nem akarok császár lenni. Nem nekem való. Nem akarok uralkodni, nem akarok senkit leigázni. Segíteni szeretnék mindenkin, ha lehet - zsidón, árján, feketén és fehéren.

Mindnyájan segíteni akarunk egymáson. Ilyen az ember. Embertársunk boldogsága éltet, nem a nyomorúsága. Nem akarjuk gyűlölni, megvetni egymást. Mindenkinek jut hely ezen a világon. Elég gazdag az anyaföld, eltart mindnyájunkat.

Szabad és csodálatos lehetne az élet útja, de az utat eltévesztettük. Kapzsiság mérgezi az ember lelkét, gyűlöletbe rekeszti a világot, nyomorúságba és vérontásba masíroztat bennünket. Robogunk, repülünk, mégis kalodába zárjuk magunkat. A gépek, a bőség korszakában még mindig szűkölködünk. A tudás cinizmussá vált, értelmünk rideg, szívtelen. Túl sokat gondolkozunk, és túl keveset érzünk. A gépesítés mellé emberség kellene. A bölcsesség mellé kedvesség és jóság. Ha ez nincs, könyörtelen lesz az élet és mindennek vége.

A repülőgép és a rádió közelebb hozott bennünket egymáshoz. Valójában ezek is az emberi jóságot hirdetik, az egyetemes testvériséget, mindnyájunk egységét. Most is eljut a hangom sokmillió emberhez szerte a világon, sokmillió kétségbeesett férfihoz, asszonyhoz és gyermekhez, a kegyetlen rabtartó rendszer áldozataihoz. Ha meghallják a hangomat, ezt kiáltom nekik: Ne veszítsétek el a reményt! A ránk szakadt szenvedés a kapzsiság múló uralma, azoknak a kapálózása, akik félnek az emberi haladás útjától. A gyűlölség elmúlik, a diktátorok meghalnak, a néptől bitorolt hatalmuk visszaszáll a népre. Amíg az ember halandó, a szabadság nem pusztulhat el.

Katonák! Ne szolgáljátok a szörnyeteget, mert megvet, rabszolgává tesz, béklyóba ver, megköti az életet, előírja, mit tegyetek, mit gondoljatok, és mit érezzetek! Fegyelmez, éheztet, csordaként bánik veletek, ágyútölteléknek használ. Ne szolgáljatok embertelen embert, gépagyú, gépszívű gépembert! Nem vagytok gépek! Emberek vagytok! Emberek, szívetekben az emberiség szeretete! Ne gyűlöljetek! Csak az gyűlöl, akinek nem jut szeretet, akiben nincs szeretet és emberség!

Katonák! Ne harcoljatok rabszolgarendszerért! A szabadságért harcoljatok! Meg van írva Lukács evangéliumának 17. fejezetében, hogy Isten országa tibennetek van, nem egy emberben, vagy az emberek egy csoportjában, hanem minden emberben! Tibennetek! Nektek, a népnek megvan a hatalma, hogy gépeket alkosson, hogy boldogságot teremtsen! Hogy az életet széppé és szabaddá tegyétek, csodálatos kalanddá varázsoljátok. Használjátok hát a demokrácia nevében ezt a hatalmat: Egyesüljünk valamennyien, harcoljunk az új világért, amelyben az ember dolgozhat, amely a fiatalnak jövőt, az idősnek biztonságot ad.
A szörnyetegek is ilyeneket ígértek, amikor hatalomra kerültek. Hazudnak! Nem tartják be az ígéreteiket. Soha nem is teszik! A diktátor maga szabad, de a nép rabszolga. Azért küzdünk most, hogy felszabadítsuk a világot, ledöntsük a nemzeti határokat, megszabaduljunk a kapzsiságtól, a gyűlölettől és a türelmetlenségtől. Harcoljunk az értelem világáért, azért a világért, ahol a tudomány és a haladás mindnyájunk boldogságához vezet! Katonák! A demokrácia nevében egyesüljünk!

Hallasz engem, Hannah? Akárhol vagy, emeld fel az arcod! Emeld fel az arcod, Hannah! Szakadoznak a felhők! Áttör a napsugár! A sötétségből a világosság felé tartunk! Új világ küszöbén állunk, jobb és barátságosabb világ küszöbén, ahol az ember felülemelkedik a kapzsiságon, a gyűlöleten és a durvaságon. Az ember lelke szárnyakat kap, és végre repülni tanul. A szivárvány felé szárnyal, a remény, a jövő felé, a dicsőséges jövő felé, amely a Tiéd lesz, az enyém és valamennyiünké! Emeld fel az arcod, Hannah! Emeld fel az arcod!"

Playing for change 

(A cikk a Wikipédiából, a szabad enciklopédiából való)

A Playing for Change egy Mark Johnson hangmérnök és producer által létrehozott amerikai nonprofit alapítvány és mozgalom.

A Playing For Change "határtalan" zenei tevékenységet végez. (»Song Around the World«)

2004-ben indult a mozgalom, a zene, mint átfogó béketeremtő művészet jegyében, ami összeköti a különböző népeket bőrszínük, vallásuk, politikai, ideológiai, kulturális eltéréseik dacára. A PFC deklarált célja, hogy a világ különböző pontjain zeneoktatási intézményeket hozzon létre és hangszerekkel lássa el őket, továbbá hogy különböző nemzetiségű embereket kapcsoljon össze a zenén keresztül.

Időről időre híres dalok videófeldolgozásait készítik el úgy, hogy a világ különböző tájain játszó muzsikusok csak a kész filmen találkoznak.

A Playing For Change alapítvány a zene erejével akarja összekapcsolni a világot.

A change magyarul azt is jelenti, hogy aprópénz, változtatás. A Playing For Change elnevezés tehát azt is kifejezi, hogy a zenészek, köztük az utcazenészek (a kalapozás mellett) a világ megváltoztatásáért is muzsikálnak.

https://playingforchange.com/

Néhány a sok-sok értékes alkotás közül

A változásért zenélni

One love

Bob Marley klasszikusát adják elő a világ különböző pontjain élő (utca) zenészek.

A videó elején az alábbi mondat tűnik fel:

It's time for the world to unite as a human race

Eljött az idő, hogy a világ egyetlen emberi fajként egyesüljön

Eljött az idő, hogy a világ egyetlen emberi fajként egyesüljön